Infoline: +420 778 820 820 / *88 dành cho khách hàng               CỦA TÔI OPENCALL

Liên hệ

Home / Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi

Đường dây chăm sóc khách hàng hoạt động từ 8:00 đến 18:00 từ thứ hai đến thứ sáu

+420 778 820 820

*88 dành cho khách hàng OpenCall

Ngoài giờ làm việc của đường dây chăm sóc khách hàng, xin vui lòng sử dụng ứng dụng tự phục vụ OpenCall của tôi hoặc để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay vào ngày hôm sau

 

Gửi e-mail

 

Tên*
E-mail*
Điện thoại
Tin nhắn

Thông tin liên hệ

Số điện thoại:
+420 778 820 820,
*88 for OpenCall customers

Email:
support@opencall.cz

Địa chỉ gửi thư:
O2 Czech Republic, a.s. – OpenCall
Za Brumlovkou 2/266
Praha 4, 140 22