Infoline: +420 778 820 820 / *88 dành cho khách hàng               CỦA TÔI OPENCALL

Chuyển số

Home / Chuyển số

CHUYỂN SỐ NHƯ THẾ NÀO

  • Hãy liên hệ với nhà mạng của bạn và yêu cầu cái gọi là ČVOP (Số báo hủy của nhà mạng cũ).  Trước khi rời khỏi nhà cung cấp dịch vụ di động hiện tại, bạn cần phải thanh toán, giải quyết tất cả cáccam kết ràng buộc với họ. Từ 1. 4. 2020, bạn chỉ cần biết mã OKU (Mã xác minh người đăng ký) mã của số điện thoại mà bạn muốn chuyển.

  • Hãy mua và kích hoạt thẻ SIM OpenCall của bạn. Việc kích hoạt sẽ được tiến hành tự động trong lần gọi đầu tiên, qua gửi  tin nhắn SMS hoặc kết nối với mạng Internet .

  • Hãy đăng nhập vào quầy tự động “OpenCall của tôi” và trình tự làm theo hướng dẫn ở phần “Chuyển Số” hoặc gửi tin nhắn SMS từ thẻ SIM đã được kích hoạt  vào số 999 348 theo dạng: “CHUYỂN  XXXXXXXXXYYYYYYYYY ” trong đó XXXXXXXXX  là  Mã xác minh người đăng ký cho việc chuyển số („OKU“) hoặc số báo hủy của nhà mạng cũ („ČVOP“) do nhà mạng cũ này cấp và YYYYYYYYY là số được chuyển. Những dữ liệu trong SMS được phân cách bằng khoảng trống..

 

Hoặc gọi đường dây chăm sóc khách hàng: +420 778 820 820 tại đây bạn hãy đề nghị việc chuyển số và hãy nhập  mã OKU hoặc ČVOP.