Пакети с мобилни данни

Интернет почти не ползвате или не можете да си представите нито един ден без него? Всеки ще си избере от нашето предложение.

Неограничени разговори към мрежата OpenCall

Обаждайте се на приятелите си без ограничение. С Пакета „Plus“ вече не е важно колко време разговаряте!

Искам да науча повече