Infolinka: +420 778 820 820 / *88 pro zákazníky            MŮJ OPENCALL

DIGITAL SERVICES ACT 

Home / DSA

DIGITAL SERVICES ACT – Nařízení o digitálních službách

Kontaktní místa, podávání stížností

Opencall je virtuálním operátorem provozovaným společností O2 Czech Republic a.s. („O2“), která je regulovanou osobou ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022, o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách), dále jen „DSA“. 

 

O2 působí pod značkou Opencall jako poskytovatel služby „prostého přenosu“ ve smyslu čl. 4 DSA, a to u služeb mobilního internetu. U služeb prostého přenosu poskytuje O2 služby, které na žádost uživatele umožňují elektronicky v reálném čase přistupovat k pevné či mobilní komunikační síti O2 a přenášet v ní informace poskytnuté uživatelem, zejména služby přístupu k internetu, hlasové služby založené na internetových protokolech (VoIP, VoWIFI) a další služby přenosu signálu. Protože O2 u těchto služeb nezahajuje přenos, nevolí příjemce a neurčuje přenášený obsah ani jej nemění, neodpovídá dle čl. 4 DSA za informace přenášené či zpřístupněné pomocí těchto služeb. Proto např. oznámením na nezákonný obsah internetových stránek provozovatelů odlišných od O2 nemůže být z podstaty věci vyhověno. Prosíme mějte tuto skutečnost na paměti. DSA ovšem ukládá všem poskytovatelům služeb prostého přenosu povinnost přijímat stížnosti na možné porušení DSA.

 

Zde naleznete formulář pro podání stížnosti týkající se služeb prostého přenosu ve smyslu (čl. 4 DSA) a další informace k podání stížnosti. Při podávání stížnosti uveďte, že stížnost podáváte jako zákazník Opencall. Zároveň O2 na této stránce uveřejňuje kontaktní údaje orgánů veřejné správy s působností v oblasti DSA a adresu pro kontaktování O2 ze strany orgánů veřejné správy.