Infoline: +420 778 820 820 / *88 dành cho khách hàng               CỦA TÔI OPENCALL

Gọi tại Cộng hòa Séc

Home / Gọi tại Cộng hòa Séc

1,80 CZK
một phút cho các cuộc gọi đến tất cả các mạng tại CH Séc

1,50 CZK
cho một tin nhắn SMS tại CH Séc

từ 1,80 CZK
một phút cho các cuộc gọi ra nước ngoài

Gọi không giới hạn trong mạng Opencall
chỉ với 69 Kč / tháng

Trò chuyện không giới hạn với bạn bè cả tháng. Với Gói Plus, bạn sẽ không cần phải kiểm tra xem mình đã gọi hết bao lâu.

Với gói này bạn không còn phải đắn đo nên gọi vào mạng nào và lo kiểm soát thời gian!
99 CZK / 10 ngày

Với gói này bạn không còn phải đắn đo nên gọi vào mạng nào và lo kiểm soát thời gian!