Infoline: +420 778 820 820 / *88 dành cho khách hàng               CỦA TÔI OPENCALL

Cung cấp các gói dữ liệu

Home / Cung cấp các gói dữ liệu

Gói dữ liệu

Bạn hầu như không sử dụng Internet hoặc bạn không thể tưởng tượng một ngày không có nó? Với chúng tôi, ai cũng có thể lựa chọn gói cước dành cho mình.

DATA M

2 GB

119 Kč/30 ngày

Để kích hoạt Gói DATA M, gửi tin nhắn DATAM A vào số 999348

1 GB tiếp theo với giá 99 Kč

DATA L

5 GB

219 Kč/30 ngày

Để kích hoạt Gói DATA L, gửi tin nhắn DATAL A vào số 999348

3 GB tiếp theo với giá 199 Kč

DATA XL

10 GB

319 Kč/30 ngày

Để kích hoạt Gói DATA XL, gửi tin nhắn DATAXL A vào số 999348

6 GB tiếp theo với giá 299 Kč

DATA XXL

20 GB

499 Kč/30 ngày

Để kích hoạt Gói DATA XXL, gửi tin nhắn DATAXXL A vào số 999348

10 GB tiếp theo với giá 499 Kč

Gói cước được tự động gia hạn sau mỗi 30 ngày.

Bạn chưa có thẻ SIM Opencall?

Hãy đặt mua thẻ SIM ngay tại nhà một cách dễ dàng mà không mất phí vận chuyển!

Các lệnh SMS để cài đặt gói dữ liệu

nhắn tin SMS với từ khóa vào số 999348

Kích hoạt gói dữ liệu

tin nhắn SMS                         mô tả

DATAM AKích hoạt gói dữ liệu DATA M
DATAL AKích hoạt gói dữ liệu DATA L
DATAXL AKích hoạt gói dữ liệu DATA XL
DATAXXL AKích hoạt gói dữ liệu DATA XXL

Hủy gói dữ liệu

DATAM DHủy gói dữ liệu DATA M
DATAL DHủy gói dữ liệu DATA L
DATAXL DHủy gói dữ liệu DATA XL
DATAXXL DHủy gói dữ liệu DATA XXL

Xem thông tin về gói dữ liệu

DATAM SXem thông tin về gói dữ liệu DATA M
DATAL SXem thông tin về gói dữ liệu DATA L
DATAXL SXem thông tin về gói dữ liệu DATA XL
DATAXXL SXem thông tin về gói dữ liệu DATA XXL

Chặn kết nối internet

  • Có thể chặn kết nối internet qua OpenCall của tôi hoặc tin nhắn SMS miễn phí
  • Nếu hủy gói dữ liệu, phần dữ liệu chưa được sử dụng sẽ bị mất đi .