Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi

Đường dây chăm sóc khách hàng hoạt động từ 8:00 đến 18:00 từ thứ hai đến thứ sáu

Ngoài giờ làm việc của đường dây chăm sóc khách hàng, xin vui lòng sử dụng ứng dụng tự phục vụ OpenCall của tôi hoặc để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay vào ngày hôm sau

Gửi e-mail

  TÊN CỦA BẠN (BẮT BUỘC)

  EMAIL CỦA BẠN (BẮT BUỘC)

  LỜI NHẮN CỦA BẠN

  Thông tin liên hệ

  Số điện thoại:
  +420 778 820 820,
  *88 cho khách hàng của OpenCall

  Email:
  support@opencall.cz

  Địa chỉ gửi thư:
  O2 Czech Republic, a.s. – OpenCall
  Za Brumlovkou 2/266
  Praha 4, 140 22