Liên hệ 2018-09-11T12:58:17+00:00

   Bạn hãy liên lạc với chúng tôi

    Đường dây khách hàng: +420 778 820 820

    Cho khách hàng của OpenCall: *88

  • Đường dây khách hàng hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu 8:00 – 18:00
  • Ngoài thời gian làm việc của đường dây khách hàng thì bạn hãy liên hệ với cửa hàng tự động Můj OpenCall hoặc để lại tin nhắn và ngay ngày hôm sau chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong giờ làm việc.
  • DH Retail s.r.o.
    Na Výsluní 201/13,
    100 00 Praha 10Zapsaná v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 169698, oddíl C, IČ: 46983651, DIČ: CZ46983651

Bạn hãy viết cho chúng tôi

Bạn muốn trở thành nhà phân phói?

Chi tiết về thônh tin sản phẩm, cách thức và điều kiện phân phối xin liên lạc lại:

  • +420 777 977 924
  • hlavacka@opencall.cz