Liên hệ 2019-03-28T12:03:23+00:00

   Bạn hãy liên lạc với chúng tôi

    Đường dây khách hàng: +420 778 820 820

    Cho khách hàng của OpenCall: *88

  • Đường dây khách hàng hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu 8:00 – 18:00
  • Ngoài thời gian làm việc của đường dây khách hàng thì bạn hãy liên hệ với cửa hàng tự động Můj OpenCall hoặc để lại tin nhắn và ngay ngày hôm sau chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong giờ làm việc.
  • O2 Czech Republic a.s.
    Za Brumlovkou 266/2,
    140 22 Praha 4 – Michle Zapsaná v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 2322, oddíl B, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336