Gói Plus

Gọi không giới hạn trong mạng Opencall
chỉ với 69 CZK / 30 ngày

Trò chuyện không giới hạn với bạn bè cả tháng. Với Gói Plus, bạn sẽ không cần phải kiểm tra xem mình đã gọi hết bao lâu.

Để kích hoạt Gói Plus, gửi tin nhắn PLUS A vào số 999348. Gói có giá trị trong 30 ngày.

nhắn tin SMS với từ khóa vào số 999348
tin nhắn SMS mô tả
PLUS A kích hoạt Gói Plus
PLUS D hủy kích hoạt Gói Plus