Cách nạp tiền tín dụng

Bạn cần tìm cách nạp tiền dễ dàng nhất?

Dưới đây là các cách có thể để nạp tiền, kể cả nạp tiền online

 • Để nạp tiền online, trình duyệt của bạn phải cho phép mở thêm các cửa sổ khác. Với trình duyệt Chrome, bạn có thể bật cho phép trong phần Cài đặt/Cài đặt nâng cao/Cài đặt nội dung/Cửa sổ bật lên
  • Bạn có thể nạp tiền tại hơn 4900 địa điểm trong CH Séc. Những nơi có thể nạp tiền qua Sazka đều có logo Sazka trên cửa
  • Để nạp thẻ OpenCall, hãy nhập số điện thoại và chọn O2 (nhà cung cấp kỹ thuật dịch vụ nạp tiền) trong phần lựa chọn tổng đài.

 • Bạn có thể nạp thẻ Opencall bằng ATM của các ngân hàng sau:

  Trong phần lựa chọn tổng đài, chọn O2

  • Khi nạp tiền cho SIM OpenCall, hãy sử dụng thẻ nạp tiền của O2. Thẻ nạp tiền có thể mua tại các quầy bán thuốc lá gần nhất. Bạn có thể tìm trong danh sách các điểm bán.
  • Bấm điện thoại mã *102*(mã số thẻ 14 chữ số)# hoặc nạp qua mạng.
  • Số tiền sẽ được nạp ngay và tài khoản OpenCall hiện tại của bạn.

 • Bạn có thể nạp tiền qua internet banking của các ngân hàng sau:

  Trong ứng dụng, chọn tổng đài O2

 • Bạn có thể nạp thẻ OpenCall tại các cửa hàng và các trạm xăng dưới đây:

  • Bưu điện Séc, Rossmann, Tesco, Žabka, ESO market, PEPCO
  • Shell, OMV, Benzina, MOL, EuroOil.
  • Trong phần lựa chọn tổng đài, chọn O2 (nhà cung cấp kỹ thuật dịch vụ nạp tiền)