Cung cấp các gói dữ liệu

Gói dữ liệu

Bạn hầu như không sử dụng Internet hoặc bạn không thể tưởng tượng một ngày không có nó? Với chúng tôi, ai cũng có thể lựa chọn gói cước dành cho mình.

Gói dữ liệu sẽ tự động phục hồi sau 30 ngày

Các lệnh SMS để cài đặt gói dữ liệu

nhắn tin SMS với từ khóa vào số 999348

tin nhắn SMS mô tả
DATAM A Kích hoạt gói dữ liệu DATA M
DATAL A Kích hoạt gói dữ liệu DATA L
DATAXL A Kích hoạt gói dữ liệu DATA XL
DATAXXL A Kích hoạt gói dữ liệu DATA XXL

tin nhắn SMS mô tả
DATAM D Hủy gói dữ liệu DATA M
DATAL D Hủy gói dữ liệu DATA L
DATAXL D Hủy gói dữ liệu DATA XL
DATAXXL D Hủy gói dữ liệu DATA XXL

tin nhắn SMS mô tả
DATAM S Xem thông tin về gói dữ liệu DATA M
DATAL S Xem thông tin về gói dữ liệu DATA L
DATAXL S Xem thông tin về gói dữ liệu DATA XL
DATAXXL S Xem thông tin về gói dữ liệu DATA XXL

 • Có thể chặn kết nối internet qua OpenCall của tôi hoặc tin nhắn SMS miễn phí

   

  Các lệnh SMS để cài đặt gói dữ liệu
  nhắn tin SMS với từ khóa vào số 999348
  tin nhắn SMS mô tả
  INTERNET D Chặn kết nối internet
  INTERNET A Hủy chặn kết nối internet

   

  Nếu hủy gói dữ liệu, phần dữ liệu chưa được sử dụng sẽ bị mất đi