Roaming 2018-01-30T09:55:05+00:00

Roaming

Odchozí hovorPříchozí hovorOdeslání 1 SMSOdeslání 1 MMSInternet
EU (Zóna 1)1,80 Kč/min0,00 Kč/min1,50 Kč4,90 Kčspotřeba dat se účtuje jako v ČR
Zóna 229,00 Kč/min17,00 Kč/min10,00 Kč10,50 Kč254,00 Kč/MB
Zóna 359,00 Kč/min33,00 Kč/min15,00 Kč10,50 Kč305,00 Kč/MB


* Ceny jsou včetně DPH
– Ve všech evropských zemích je volání na tísňovou linku 112 zdarma

ZNEUŽITÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ V EU:

Za zneužití služby se považuje užívání služby způsobem, kdy v rámci celkové úhrady za služby elektronických komunikací (odchozí volání, odchozí SMS, data, odchozí MMS) za období 4 měsíce zpětně převáží úhrada za služby elektronických komunikací (volání, SMS, MMS, data) spotřebované v zóně EU a účtované na základě cen shodných s vnitrostátními cenami. V případě, kdy je služba účtována na základě paušální ceny pro ČR a zónu EU, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v zóně EU započte poměrná část paušální ceny za každý den, kdy je uskutečněno spojení v rámci zóny EU, které je hrazeno v rámci příslušné paušální ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě jednotkové ceny určené pro ČR a zónu EU, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v zóně EU započte úhrada za jednotky spotřebované v zóně EU.

 • Od 15. června 2017 můžete v zóně EU volat za stejnou cenu, jako když voláte v ČR.
 • V zemích zóna EU máte přijaté hovory zdarma.
 • Spotřeba dat se účtuje v zóně EU jako v ČR. Máte-li aktivován datový balíček, spotřebují se data z balíčku.
 • Mate-li aktivní balíček MAXI, voláte v zóně EU neomezeně. Při volání do zemí z jiné zóny je hovor zpoplatněn dle sazby pro danou zónu a nejsou čerpány volné minuty
 • Nacházíte se v zemi zóny EU a voláte do stejné, nebo jiné zemi ze zóny EU, voláte za stejnou cenu, jako za hovory v rámci ČR.  V tarifu easy za 1,80 Kč / min, při aktivním balíčku plus za 1,60 Kč/ min.
 • Nacházíte se v zemi zóny EU a voláte do zemi z jiné zóny, např. ze zóny EU do zóny 2, je hovor zpoplatněn dle sazby pro zónu 2.
 • Volání v síti OpenCall u tarifu Easy a balíčku Plus není v roamingu zvýhodněno. Účtuje se jako hovory v rámci ČR za 1,80 Kč/min.
 • U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.
 • Ceny jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (60+60). Ceny odchozích hovorů v Zóně 1(EU) jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách (30+1). Jejich cena je stejná jako za odchozí volání v rámci ČR.
 • Uvedené ceny neplatí pro volání na prémiová čísla a zelené linky.
 • U příchozích hovorů jsou ceny účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (60+60). Ceny příchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou zdarma.
 • Volání v síti OpenCall u tarifu Easy a balíčku Plus není v roamingu zvýhodněno. Účtuje se jako hovory v rámci ČR za 1,80 Kč/min.
 • U SMS/MMS z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. SMS/MMS ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.
 • Ceny jsou účtovány za každý započatý 1 kB připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA. Technologie připojení je závislá na technických možnostech smluvního roamingového operátora.
 • V Zóně 1 (EU) se spotřeba dat účtuje stejně jako v ČR. Toto čerpání platí v rámci Opencall Internet na den a datových balíčků.

Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit v zahraničí. Do Datového limitu v zahraničí se započítávají data čerpaná v zóně 2 a 3. Datový limit v zahraničí umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1650 Kč s DPH (1363,64 bez DPH). Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu v zahraničí je nutné pro další čerpání dat Datový limit v zahraničí zrušit zasláním bezplatné SMS nebo v internetové samoobsluze . V rámci jednoho kalendářního měsíce je možné Datový limit v zahraničí aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to bezplatně. Při každé nové aktivaci Datového limitu v zahraničí nebo na začátku kalendářního měsíce se objemový limit počítá od nuly. OpenCall odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.

Aktivovat Datový limit v zahraničí lze zasláním bezplatné SMS nebo prostřednicvím internetové samoobsluhy.

PODMÍNKY PRO ÚČTOVÁNÍ PŘÍPLATKU K DATŮM

O2 je u datových služeb, které jsou určeny pro spotřebu v ČR a v zóně EU, oprávněna v případě, že účastník překročí na základě čerpání dat v zóně EU v rámci konkrétní objemové jednotky limit stanovený PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/2286 („Nařízení“), naúčtovat za data spotřebovaná v zóně EU nad rámec tohoto limitu příplatek k paušální ceně za příslušnou objemovou jednotku ve výši 0,21 Kč bez DPH za 1 MB dat čerpaných v zóně EU. Zúčtovací jednotka pro účtování příplatku je 1kB.

SMS příkazy pro roaming

klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
text SMS popis
ROAMING zjištění stavu služby roaming
ROAMING A žádost o aktivaci služby roaming
ROAMING D žádost o deaktivaci služby roaming
BPR blokování datového roamingu
DBPR odblokování datového roamingu
DATA LIMIT A aktivace datového limitu v roamingu
DATA LIMIT D deaktivace datového limitu v roamingu

Zóna EU:

Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie.

Zóna 2:

Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

Zóna 3:

Všechny zbývající země.

Při volání ze zahraničí uvádějte volaná čísla v mezinárodním formátu, např. při volání do ČR nezapomeňte uvést předčíslí +420.

Před odjezdem do zahraničí si na stránkách http://www.o2.cz/osobni/roaming/225561-prehled_roaming_partneru.html ověřte, jací jsou smluvní partneři OpenCall v zemi, do které se chystáte. Vyberte si smluvního partnera, který má ve sloupci „Odchozí hovory z předplacené karty“ modré zaškrtávátko.

SMS i MMS zprávy ze zahraničí posílejte na čísla v mezinárodním formátu – tedy např. do ČR s předčíslím: +420

Opencall powered by O2 SIM kartusi můžete ze zahraničí dobít např.:

 • online přes www.opencall.cz/onlinedobijeni
 • dobíjecím kupónem O2 Czech Republic
 • prostřednictvím internetového bankovnictví vybraných českých bank – v nabídce operátora zvolte O2 (technický zajišťovatel dobíjení).