VOLÁNÍ A DATA V ZAHRANIČÍ

Kolik zaplatíte a kam se obrátit v případě komplikací

KOLIK PLATÍM ZA VOLÁNÍ A DATA V ZAHRANIČÍ?

Více informací ohledně rozdělení zemí do příslušné zóny naleznete v Ceníku nebo zde:

Odchozí hovor Příchozí hovor Odeslání 1 SMS Odeslání 1 MMS Internet
EU (Zóna 1) 1,80 Kč/min 0,00 Kč/min 1,50 Kč 4,90 Kč spotřeba dat se účtuje jako v ČR
Zóna 2 29,00 Kč/min 17,00 Kč/min 10,00 Kč 10,50 Kč 254,00 Kč/MB
Zóna 3 59,00 Kč/min 33,00 Kč/min 15,00 Kč 10,50 Kč 305,00 Kč/MB

TÍSŇOVÉ LINKY A SYSTÉM VEŘEJNÉ VÝSTRAHY V EU

Ve všech evropských zemích je volání na tísňovou linku 112 zdarma

EU shromažďuje a poskytuje doplňující informace k tísňovým službám ZDE

Mobilní aplikace pro tísňové služby v zahraničí jsou k dispozici ZDE

* Ceny jsou včetně DPH

– Ve všech evropských zemích je volání na tísňovou linku 112 zdarma

AKTIVACE ROAMINGU

SIM karta má standardně aktivovanou doplňkovou službu VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ, díky které je zajištěna dostupnost v zahraničí i odchozí volání ze zahraničí (tzv. roaming). Pokud se po příjezdu Vaše SIM karta do zahraniční sítě automaticky nepřihlásí, je nutné telefon vypnout a zapnout, případně vyndat a opětovně zandat SIM kartu a mobilní zařízení zrestartovat.

CHCI ZABLOKOVAT INTERNET V ZAHRANIČÍ

Přístup na internet v zahraničí lze zablokovat v mobilním telefonu deaktivací datového roamingu. Záleží na konkrétním typu mobilního telefonu, kde se v menu nachází funkce deaktivace. Přístup na internet v zahraničí v rámci EU lze zablokovat také odesláním bezplatné SMS ve tvaru BEU na číslo 999 340. Zrušit blokaci lze odesláním SMS ve tvaru DBEU na 999 340. Přístup na internet v zahraničí mimo EU lze zablokovat odesláním bezplatné SMS ve tvaru BM na číslo 999 340. Zrušit blokaci lze odesláním SMS ve tvaru DBM na 999 340.

V zemích EU mohou být dostupná čísla doplňkových služeb s odlišnou tarifikací. Jejich seznam je uveden na: https://www.berec.europa.eu/en/vas-numbering-ranges

  • Od 15. června 2017 můžete v zóně EU volat za stejnou cenu, jako když voláte v ČR.
  • V zemích zóna EU máte přijaté hovory zdarma.
  • Spotřeba dat se účtuje v zóně EU jako v ČR. Máte-li aktivován datový balíček, spotřebují se data z balíčku.
  • Nacházíte se v zemi zóny EU a voláte do stejné, nebo jiné země ze zóny EU, voláte za stejnou cenu, jako za hovory v rámci ČR.
  • Nacházíte se v zemi zóny EU a voláte do zemi z jiné zóny, např. ze zóny EU do zóny 2, je hovor zpoplatněn dle sazby pro zónu 2.
  • Volání v síti OpenCall u tarifu Easy a balíčku Plus není v roamingu zvýhodněno. Účtuje se jako hovory v rámci ČR za 1,80 Kč/min.

  • U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.
  • Ceny jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (60+60). Ceny odchozích hovorů v Zóně 1(EU) jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách (30+1). Jejich cena je stejná jako za odchozí volání v rámci ČR.
  • Uvedené ceny neplatí pro volání na prémiová čísla a zelené linky.
  • U příchozích hovorů jsou ceny účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (60+60). Ceny příchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou zdarma.

  • U SMS/MMS z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. SMS/MMS ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.

  • Ceny jsou účtovány za každý započatý 1 kB připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA. Technologie připojení je závislá na technických možnostech smluvního roamingového operátora.
  • V Zóně 1 (EU) se spotřeba dat účtuje stejně jako v ČR. Toto čerpání platí v rámci Opencall Internet na den a datových balíčků.

  Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit v zahraničí. Do Datového limitu v zahraničí se započítávají data čerpaná v zóně 2 a 3. Datový limit v zahraničí umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1650 Kč s DPH (1363,64 bez DPH). Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu v zahraničí je nutné pro další čerpání dat Datový limit v zahraničí zrušit zasláním bezplatné SMS nebo v internetové samoobsluze . V rámci jednoho kalendářního měsíce je možné Datový limit v zahraničí aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to bezplatně. Při každé nové aktivaci Datového limitu v zahraničí nebo na začátku kalendářního měsíce se objemový limit počítá od nuly. OpenCall odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.

  Aktivovat Datový limit v zahraničí lze zasláním bezplatné SMS nebo prostřednicvím internetové samoobsluhy.

  PODMÍNKY PRO ÚČTOVÁNÍ PŘÍPLATKU K DATŮM

  O2 je u datových služeb, které jsou určeny pro spotřebu v ČR a v zóně EU, oprávněna v případě, že účastník překročí na základě čerpání dat v zóně EU v rámci konkrétní objemové jednotky limit stanovený PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/2286 („Nařízení“), naúčtovat za data spotřebovaná v zóně EU nad rámec tohoto limitu příplatek k paušální ceně za příslušnou objemovou jednotku ve výši 0,21 Kč bez DPH za 1 MB dat čerpaných v zóně EU. Zúčtovací jednotka pro účtování příplatku je 1kB.

  SMS příkazy pro roaming

  klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
  text SMS popis
  ROAMING zjištění stavu služby roaming
  ROAMING A žádost o aktivaci služby roaming
  ROAMING D žádost o deaktivaci služby roaming
  BPR blokování datového roamingu
  DBPR odblokování datového roamingu
  DATA LIMIT A aktivace datového limitu v roamingu
  DATA LIMIT D deaktivace datového limitu v roamingu

 • Zóna EU:

  Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie.

  Zóna 2:

  Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

  Zóna 3:

  Všechny zbývající země.

 • Při volání ze zahraničí uvádějte volaná čísla v mezinárodním formátu, např. při volání do ČR nezapomeňte uvést předčíslí +420.

  Před odjezdem do zahraničí si na stránkách https://www.o2.cz/osobni/roaming ověřte, jací jsou smluvní partneři OpenCall v zemi, do které se chystáte.

 • SMS i MMS zprávy ze zahraničí posílejte na čísla v mezinárodním formátu – tedy např. do ČR s předčíslím: +420

 • Opencall  SIM kartu si můžete ze zahraničí dobít např.:

  • online přes https://opencall.cz/jak-dobijet-kredit/
  • dobíjecím kupónem O2 Czech Republic a.s.
  • prostřednictvím internetového bankovnictví vybraných českých bank – v nabídce operátora zvolte O2 (technický zajišťovatel dobíjení).