Nastavit síť

Android

1.      Otevřete aplikaci Nastavení.

2.      Klikněte na nabídku Připojení.

3.      Poté zvolte nabídku Mobilní sítě.

4.      Pokračujte zvolením nabídky Režim sítě.

5.      V posledním kroku zvolte možnost LTE/3G/2G  (automaticky připojit).

 

Díky této volbě se Váš mobilní telefon připojí k nejvyšší dostupné síti v dané lokalitě.

 iOS

1.       Otevřete aplikaci Nastavení.

 

2.       Klikněte na nabídku Mobilní data.

3.       Poté zvolte nabídku Volby dat.

4.       Pokračujte zvolením nabídky Hlas a data.

5.       V posledním kroku zvolte možnost 4 G.

Díky této volbě se Váš iPhone připojí k nejvyšší dostupné síti v dané lokalitě.