Datové balíčky 2018-07-02T12:31:51+00:00

Datové balíčky

Objem dat / periodaAutomatické navýšení
objemu dat
Jednorázové obnovení
objemu dat FUP reset
Aktivační SMS zašlete na číslo 999348
25.00 MB / 24 hod25,00 Kč
400.00 MB / 30 dnů99,00 Kč12,00 Kč49,00 Kč400MB A
750.00 MB / 30 dnů199,00 Kč12,00 Kč99,00 Kč750MB A
1.50 GB / 30 dnů299,00 Kč12,00 Kč149,00 Kč1,5GB A
5.00 GB / 30 dnů449,00 Kč12,00 Kč224,00 Kč5GB A


  • Balíček je aktivován v okamžiku potvrzení jeho aktivace formou SMS.
  • Balíček má platnost 30 dní. Balíček se vždy po 30 dnech automaticky obnoví a z kreditu bude odečten měsíční paušál. Balíček se automaticky deaktivuje, pokud na SIM kartě není kredit dostatečný k pokrytí ceny paušálu.
  • Maximální rychlost stahování je 40 MB/s.
  • (*) Pokud si účastník neaktivuje některý datový balíček na měsíc, jsou přenesená data zpoplatněna dle aktuálního čerpání sazbou Internet na den. Rychlost stahování a odesílání je stejná jako u datových balíčků na měsíc. Automatické navýšení objemu dat se neuplatňuje na Internet na den.

SMS příkazy pro nastavení datových služeb

klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
text SMS popis
400MB A aktivace datového balíčku 400 MB
750MB A aktivace datového balíčku 750 MB
1,5GB A aktivace datového balíčku 1,5 GB
5GB A aktivace datového balíčku 5 GB
400MB D deaktivace datového balíčku 400 MB
750MB D deaktivace datového balíčku 750 MB
1,5GB D deaktivace datového balíčku 1,5 GB
5GB D deaktivace datového balíčku 5 GB
400MB S zjištění stavu datového balíčku 400 MB
750MB S zjištění stavu datového balíčku 750 MB
1,5GB S zjištění stavu datového balíčku 1,5 GB
5GB S zjištění stavu datového balíčku 5 GB
  • Automatické navýšení objemu dat je 20 MB, u balíčku: Internet 400 MB, Internet 750 MB. U balíčku 1,5 GB a 5 GB je 60 MB
  • Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v internetových balíčcích, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do doby obnovení internetového balíčku. Automatické navyšování objemu dat je možné aktivovat (A) či deaktivovat (D) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera)A/D na 999348, nebo v internetové samoobsluze. Automatické navýšení objemu dat neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení.
  • Dojde-li k vyčerpání objemu dat je možné si odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET(mezera)R na číslo 999348, nebo v internetové samoobsluze, objednat jednorázové obnovení objemu dat pro daný typ internetového balíčku. Jednorázově obnovený objem dat má platnost do konce měsíčního internetového balíčku. Jednorázové obnovení objemu dat lze použít opakovaně. Po expiraci měsíčního balíčku se automaticky nastaví možnost využívat datové přenosy, které budou v případě jejich využití účtovány dle denního internetového balíčku.

SMS příkazy pro nastavení Automatického obnovení dat

klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
text SMS popis
OBNOVDATA A aktivace automatického obnovení dat po vyčerpíní FUP
OBNOVDATA D deaktivace automatického obnovení dat po vyčerpíní FUP

Pokud službu deaktivujete, rychlost po vyčerpání objemu dat je 0 Kbps.

Jak to funguje?

Pokud například využíváte balíček 1,5 GB za 299 Kč měsíčně a vyčerpáte svůj objem dat uprostřed předplaceného období, automaticky se Vám bude obnovovat dalších 60 MB za 12 Kč, které můžete využívat do konce předplaceného období. O každém obnovení budete informováni prostřednictvím SMS.

Pokud byste potřebovali větší objem dat naráz, doporučujeme Vám si aktivovat výhodné jednorázový FUP reset, který je stejného objemu jako Váš měsíční datový balíček, navíc se slevou 50%.

SMS příkazy pro nastavení Jednorázového resetu FUP

klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
text SMS popis
INTERNET R Aktivace Jednorázového resetu FUP

Blokaci přístupu na internet je možné provést v internetové samoobsluze nebo zasláním bezplatné SMS:

SMS příkazy pro nastavení datových služeb
klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
text SMS popis
INTERNET D zablokování přístupu na internet
INTERNET A odblokování přístupu na internet

Pokud si balíček deaktivujete, nevyužité volné jednotky objemu dat zanikají.