Datové balíčky

Každých 30 dní se balíček automaticky obnovuje.

SMS příkazy pro nastavení datových balíčků

Zašlete bezplatnou SMS na číslo 999348

text SMS popis
DATAM A aktivace datového balíčku DATA M
DATAL A aktivace datového balíčku DATA L
DATAXL A aktivace datového balíčku DATA XL
DATAXXL A aktivace datového balíčku DATA XXL

text SMS popis
DATAM D deaktivace datového balíčku DATA M
DATAL D deaktivace datového balíčku DATA L
DATAXL D deaktivace datového balíčku DATA XL
DATAXXL D deaktivace datového balíčku DATA XXL

text SMS popis
DATAM S zjištění stavu datového balíčku DATA M
DATAL S zjištění stavu datového balíčku DATA L
DATAXL S zjištění stavu datového balíčku DATA XL
DATAXXL S zjištění stavu datového balíčku DATA XXL

 • Blokaci přístupu na internet je možné provést v internetové samoobsluze nebo zasláním bezplatné SMS:

   

  SMS příkazy pro nastavení datových služeb
  klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
  text SMS popis
  INTERNET D zablokování přístupu na internet
  INTERNET A odblokování přístupu na internet

   

  Pokud si balíček deaktivujete, nevyužité volné jednotky objemu dat zanikají.