Удобни пакети за разговори

Пакета
NEOMEZENĚ

Неограничени разговори към всички мрежи в Чехия

99 CZK / 10 дни

ОТКРИЙТЕ ПОВЕЧЕ

Пакета
PLUS

Неограничени разговори към мрежата OpenCall

69 CZK / 30 дни

ОТКРИЙТЕ ПОВЕЧЕ