Роуминг

Роуминг

Изходящо обаждане Входящо обаждане Изпращане на 1 СМС Изпращане на 1 MМС Интернет
ЕС (Зона 1) 1,80 крон/мин 0,00 крон/мин 1,50 крон 4,90 крон Консумацията на данни се начислява както в Чешката република.
Зона 2 29,00 крон/мин 17,00 крон/мин 10,00 крон 10,50 крон 254,00 крон/MB
Зона 3 59,00 крон/мин 33,00 крон/мин 15,00 крон 10,50 крон 305,00 крон/MB

* Цените включват ДДС

– Обаждания до спешния номер 112 са безплатни във всички европейски страни

  • От 15 юни 2017 г. можете да се обаждате в зоната на ЕС на същата цена както при обаждане в Чехия.
  • В държавите от зоната на ЕС входящи обаждания са безплатни.
  • Използваните от Вас мобилни данни в зоната на ЕС се таксуват както в Чехия. Ако сте активирали пакета с мобилни данни, използват се данните от пакета.
  • Вие се намирате в зона на ЕС и се обаждате в същата или в друга страна в зоната на ЕС, обаждате се на същата цена както при обаждане в рамките на Чехия. С тарифа „EASY“ за 1,80 крон/мин, при активния пакет „PLUS“ за 1,60 крон/мин.
  • Вие се намирате в зона на ЕС и се обаждате в страни от друга зона, напр. от зоната на ЕС в зоната 2, обаждането се таксува според тарифата на зоната 2.
  • Обаждането в мрежата на OpenCall с тарифата „EASY“ и пакета „PLUS“ не е дисконтирано при роуминга. Таксува се като обаждания в Чешката република за 1,80 крон/мин.

  • Изходящи обаждания от една зона в друга се таксуват по цените на по-висока зона, напр. обаждания от Зоната 1 в Зоната 2 се таксува според тарифата на Зоната 2.
  • Цените се таксуват за всяка започната минута от връзката за обаждане (60+60). Цените на изходящи обаждания в Зона 1 (ЕС) се таксуват след първата половина минута, а след това по секунди (30+1). Цената им е същата като при изходящите разговори в Чешката република.
  • Цените не важат за обаждания към номера от типа „Премиум“ и „Зелена линия“.
  • Входящи обаждания се таксуват за всяка започната минута от връзката за обаждане (60+60). Входящи обаждания в Зона 1 (ЕС) са безплатни.
  • Обаждането в мрежата на OpenCall с тарифата „EASY“ и пакета „PLUS“ не е дисконтирано при роуминга. Таксува се като обаждания в Чешката република за 1,80 CZK/мин.

  • За СМС/MMС от една зона в друга важи цената за по-високата зона; напр. SМС/MMС от Зона 1 до Зона 2 се таксува според тарифата на зона 2.

  • Цените се таксуват за всеки нов килобайт връзка към мрежата GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA. Технологията на свързване зависи от техническата възможностите на договорния роуминг оператор.
  • В Зоната 1 (ЕС) таксата за използване на данни е същата като в Чешката република. Това използване на данните се прилага в рамките на Opencall „Интернет на ден“ и пакети с данни.

  При активиране на роуминга на Абонента за използваните данни автоматично се настройва функция „Лимит на данните в чужбина“. Лимит на данните в чужбина включва данни, използвани в зоните 2 и 3. Лимит на данните в чужбина позволява да се изключи предаването на данни в момента, когато Абонентът в рамките на роуминга изтегля обем данни в стойност 1650,- CZK с ДДС (1363,64 с ДДС). След изключване на предаването на данни с достигане на Лимита на данните в чужбина за по-нататъшно използване на данни трябва Лимитът на данните в чужбина да бъде отменен чрез изпращане на безплатна СМС или онлайн самообслужване. В рамките на един календарен месец Лимитът на данните в чужбина може да бъде активиран и деактивиран нееднократно и безплатно. При всяко ново активиране на Лимита на данните в чужбина или в началото на календарния месец обемът на лимита на данните се брои от нулата. OpenCall изпраща до Абоната съобщение в момента, когато той достига 80% и 100 % на лимита.

  Активиране на ограничението за данни в чужбина може да бъде изпратено чрез безплатен SMS или чрез интернет самообслужване.

  УСЛОВИЯ ЗА ТАКСУВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДАННИ

  O2 има право в случая на услуги за мобилни данни, които са предназначени за използване в Чешката република и в зоната ЕС, ако Абонентът в рамките на използване на данните в зоната ЕС ще надвиши конктетния обем на лимита, определен от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (ЕС) 2016/2286 („Наредба“), да таксува за предаването на данни използвани в зоната ЕС извън рамките на този лимит допълнителна такса към твърдо фиксирана цена за съответна единица за обем в размер на 0,21 CZK без ДДС за 1 MB използвани в зоната ЕС. Разчетна единица за таксуване на допълнителна такса е 1kB.

  СМС команди за роуминг+F52

  Ключовия текст изпратете чрез SMS на номер 999348
  Текстът на SMS описание
  ROAMING Проверка на състояние на услугата роуминг
  ROAMING A Заявка за активиране на роуминг
  ROAMING D заявка за деактивиране на роуминг
  BPR блокиране на роуминг на мобилни данни
  DBPR деблокиране на роуминг на мобилни данни
  DATA LIMIT A активиране на лимит на данни в роуминг
  DATA LIMIT D деактивиране на лимит на данни в роуминг

 • Зона на ЕС:

  Азорски острови (Португалия), Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Гибралтар (Обединеното кралство), Гваделупа (Франция), Хърватия, Ирландия, Исландия, Италия, Канарските острови (Испания), Кипър, Лихтенщайн, Литва, Латвия, Люксембург, Мадейра (Португалия), Унгария, Малта, Мартиника (Франция), Германия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Австрия, Реюнион (Франция), Румъния, Гърция, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Ватикана (Италия), Обединеното кралство.

  Зона 2:

  Албания, Андора, Беларус, Босна и Херцеговина, Черна гора, Фарьорски острови, Гърнси, Джърси, Косово, Македония, Мън, Молдова, Монако, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна.

  Зона 3:

  Всички останали държави.

 • При обаждане от чужбина въведете номера в международния формат. Например, когато се обаждате в Чехия, не забравяйте да въведете префикса +420.

  Преди заминаване за чужбина проверете в сайта http://www.o2.cz/osobni/roaming/225561-prehled_roaming_partneru.html, кои са договорни партньори на OpenCall в страната, в която отивате. Изберете си договорен партньор, който е в колоната „Изходящи обаждания от предплатена карта“ е отбелязан със синя отметка.

 • СМС както и MMС съобщения от чужбина изпращайте на номера в международен формат – например до Чехия с префикс: +420

 • Вашата OpenCall СИМ карта може да презаредите от чужбина напр:

  • онлайн чрез: www.opencall.cz/bg/как-да-презаредите-кредита-си/
  • презареждане с ваучер O2 Czech Republic
  • чрез интернет банкиране на определени чешки банки – в менюто изберете оператора O2 (осигурява техническо обслужване при презареждане).