ТЕЛЕФОН: +420 778 820 820 / *88 за клиенти на OpenCall            MY OPENCALL

ОБАЖДАНИЯ И ДАННИ В ЧУЖБИНА

Home / ОБАЖДАНИЯ И ДАННИ В ЧУЖБИНА

Колко ще платите и къде да се обърнете ако има проблеми
 

КОЛКО ПЛАЩАМ ЗА ОБАЖДАНИЯ И ДАННИ В ЧУЖБИНА?

Повече информация за съответната зона на отделните държавите в можете да намерите в Ценоразписа или тук:

ЛИНИИ ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ И СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ЕС В целия ЕС

можете да се обадите безплатно на номер за спешни повиквания 112

ЕС събира и предоставя допълнителна информация за службите за спешна помощ ТУК

Мобилни приложения за службите за спешна помощ в чужбина можете да намерите ТУК

Цените включват ДДС

Обаждания до спешния номер 112 са безплатни във всички европейски страни

АКТИВИРАНЕ НА РОУМИНГ

Стандартно SIM картата има активирана допълнителна услуга ОБАЖДАНИЯ В ЧУЖБИНА, която гарантира наличност в чужбина и изходящи повиквания от чужбина (т.нар. роуминг). Ако след пристигането вашата SIM карта не се свърже към чуждата мобилна мрежа автоматично, трябва да бъде изключите и включите телефона, евентуално да извадите и поставите отново SIM картата и да рестартирате мобилното устройство.

ИСКАМ ДА БЛОКИРАМ ИНТЕРНЕТ В ЧУЖБИНА

Достъпът до интернет в чужбина може да бъде блокиран на мобилния телефон чрез деактивиране на роуминг на данни. Зависи от конкретния тип мобилен телефон, където в менюто се намира функцията за деактивиране. Достъпът до интернет в чужбина в целия ЕС може да бъде блокиран и чрез изпращане на безплатна SMS във формата BEU на номер 999 340. Блокирането може да бъде отменено чрез изпращане на SMS във формата DBEU на номер 999 340. Достъпът до интернет в чужбина извън ЕС може да бъде блокиран чрез изпращане на безплатна SMS във формата на BM на номер 999 340. Блокирането може да бъде отменено чрез изпращане на SMS във формата на DBM на номер 999 340.

 
В страните от ЕС може да има телефонни номера за допълнителни услуги с различни тарифи. Техният списък е посочен на: https://www.berec.europa.eu/en/vas-numbering-ranges

Роуминг услуги в страните от ЕС

 • От 15 юни 2017 г. можете да се обаждате в зоната на ЕС на същата цена както при обаждане в Чехия.
 • В държавите от зоната на ЕС входящи обаждания са безплатни.
 • Използваните от Вас мобилни данни в зоната на ЕС се таксуват както в Чехия. Ако сте активирали пакета с мобилни данни, използват се данните от пакета.
 • Вие сте в страна от зоната на ЕС и се обаждате на същата или друга държава от зоната на ЕС, обаждате се за същата цена, както за разговори в рамките на Чешката република.
 • Вие се намирате в зона на ЕС и се обаждате в страни от друга зона, напр. от зоната на ЕС в зоната 2, обаждането се таксува според тарифата на зоната 2.
 • Обаждането в мрежата на OpenCall с тарифата „EASY“ и пакета „PLUS“ не е дисконтирано при роуминга. Таксува се като обаждания в Чешката република за 1,80 CZK/мин.
 • Повиквания от чужбина

 • За изходящи повиквания от една зона в друга се прилага цената за по-високата зона; напр. при повикване от зона 1 до зона 2 се заплаща такса на базата на зона 2.
 • Цените се начисляват за всяка начална минута на повикването (60 + 60). Цените на изходящите повиквания в зона 1 (ЕС) се начисляват след първата половин минута, след това след секунди (30 + 1). Тяхната цена е същата като за изходящи обаждания в рамките на Чешката република.
 • Котираните цени не важат за обаждания към първокласни номера и зелени линии.
 • За входящи повиквания цените се начисляват за всяка начална минута след свързването на повикването (60 + 60). Цените на входящите повиквания в зона 1 (ЕС) са безплатни.
 • SMS и MMS съобщения от чужбина

 • За СМС/MMС от една зона в друга важи цената за по-високата зона; напр. SМС/MMС от Зона 1 до Зона 2 се таксува според тарифата на зона 2.
 • Роуминг на данни

 • Цените се таксуват за всеки нов килобайт връзка към мрежата GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA. Технологията на свързване зависи от техническата възможностите на договорния роуминг оператор.
 • В Зоната 1 (ЕС) таксата за използване на данни е същата като в Чешката република. Това използване на данните се прилага в рамките на Opencall „Интернет на ден“ и пакети с данни.
 • При активиране на роуминга на Абонента за използваните данни автоматично се настройва функция „Лимит на данните в чужбина“. Лимит на данните в чужбина включва данни, използвани в зоните 2 и 3. Лимит на данните в чужбина позволява да се изключи предаването на данни в момента, когато Абонентът в рамките на роуминга изтегля обем данни в стойност 1650,- CZK с ДДС (1363,64 с ДДС). След изключване на предаването на данни с достигане на Лимита на данните в чужбина за по-нататъшно използване на данни трябва Лимитът на данните в чужбина да бъде отменен чрез изпращане на безплатна СМС или онлайн самообслужване. В рамките на един календарен месец Лимитът на данните в чужбина може да бъде активиран и деактивиран нееднократно и безплатно. При всяко ново активиране на Лимита на данните в чужбина или в началото на календарния месец обемът на лимита на данните се брои от нулата. OpenCall изпраща до Абоната съобщение в момента, когато той достига 80% и 100 % на лимита.
  Активиране на ограничението за данни в чужбина може да бъде изпратено чрез безплатен SMS или чрез интернет самообслужване.
  УСЛОВИЯ ЗА ТАКСУВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДАННИ
  O2 има право в случая на услуги за мобилни данни, които са предназначени за използване в Чешката република и в зоната ЕС, ако Абонентът в рамките на използване на данните в зоната ЕС ще надвиши конктетния обем на лимита, определен от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (ЕС) 2016/2286 („Наредба“), да таксува за предаването на данни използвани в зоната ЕС извън рамките на този лимит допълнителна такса към твърдо фиксирана цена за съответна единица за обем в размер на 0,21 CZK без ДДС за 1 MB използвани в зоната ЕС. Разчетна единица за таксуване на допълнителна такса е 1kB. .

  Разделете страните по зони

  Зона на ЕС:
  Азорски острови (Португалия), Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Гибралтар (Обединеното кралство), Гваделупа (Франция), Хърватия, Ирландия, Исландия, Италия, Канарските острови (Испания), Кипър, Лихтенщайн, Литва, Латвия, Люксембург, Мадейра (Португалия), Унгария, Малта, Мартиника (Франция), Германия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Австрия, Реюнион (Франция), Румъния, Гърция, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Ватикана (Италия), Обединеното кралство.
  Zone 2:
  Албания, Андора, Беларус, Босна и Херцеговина, Черна гора, Фарьорски острови, Гърнси, Джърси, Косово, Македония, Мън, Молдова, Монако, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна.
  Zone 3:
  Всички останали държави.

  Как да се обадите от чужбина

  При обаждане от чужбина въведете номера в международния формат. Например, когато се обаждате в Чехия, не забравяйте да въведете префикса +420. Преди да заминете в чужбина, проверете уебсайта на https://www.o2.cz/osobni/roaming , за да разберете какви са договорните партньори на OpenCall в страната, в която отивате.

  Как да изпращате SMS и MMS съобщения

  СМС както и MMС съобщения от чужбина изпращайте на номера в международен формат – например до Чехия с префикс: +420

  Как да презаредите кредита си в чужбина

  Opencall SIM картата може да се зарежда от чужбина, например:
 • онлайн чрез https://opencall.cz/bg/как-да-презаредите-кредита-си/
 • акумулаторен купон O2 Чехия a.s.
 • чрез интернет банкиране на определени чешки банки – в менюто изберете оператора O2 (осигурява техническо обслужване при презареждане).