Оферта Пакети с данни

Пакети с мобилни данни

Интернет почти не ползвате или не можете да си представите нито един ден без него? Всеки ще си избере от нашето предложение.

На всеки 30 дни пакетът автоматично се подновява.

СМС команди за настройка на пакети с данни

Ключовия текст изпратете чрез SMS на номер 999348

Текстът на SMS описание
DATAM A Активиране на пакета с данни DATA M
DATAL A Активиране на пакета с данни DATA L
DATAXL A Активиране на пакета с данни DATA XL
DATAXXL A Activate data package DATA XXL

Текстът на SMS описание
DATAS D Деактивиране на пакета с данни DATA S
DATAM D Деактивиране на пакета с данни DATA M
DATAL D Деактивиране на пакета с данни DATA L
DATAXL D Деактивиране на пакета с данни DATA XL

Текстът на SMS описание
DATAS S Проверка на състоянието на пакета с данни DATA S
DATAM S Проверка на състоянието на пакета с данни DATA M
DATAL S Проверка на състоянието на пакета с данни DATA L
DATAXL S Проверка на състоянието на пакета с данни DATA XL

 • Блокиране на интернет достъп може да се направи в „Mой OpenCall“ или чрез изпращане на безплатна СМС:

   

  СМС команди за настройка на пакети с данни
  Ключовия текст изпратете чрез SMS на номер 999348
  Текстът на SMS описание
  INTERNET D блокиране на достъп до интернет
  INTERNET A деблокиране на достъп до интернет

   

  Ако си деактивирате пакета, неизползваните безплатни единици за обем на данни изтичат.