Международни разговори

Mеждународни обаждания от 1,80 CZK

SMS в ЕС 1,86 CZK

SMS извън ЕС 4,90 CZK

Знаем колко е важно да поддържате връзка със семейството си, когато сте в чужбина.
Разгледайте нашите цени!