Avatar Avatar
49 CZK
99 CZK
Gói Plus
Gọi không giới hạn trong mạng Opencall
224 CZK
449 CZK
Data XL (6GB)
Hãy sử dụng dịch vụ internet 4G LTE của chúng tôi mà không cần lo lắng hay ràng buộc.

Kích hoạt gói cước

nhắn tin SMS với từ khóa vào số 999348
tin nhắn SMS mô tả
XMAS VOICE kích hoạt Gói Plus
XMAS DATA Kích hoạt gói cước Data XL


Hủy kích hoạt gói cước

nhắn tin SMS với từ khóa vào số 999348
tin nhắn SMS mô tả
PLUS D hủy kích hoạt Gói Plus
DATAXL D Hủy kích hoạt gói cước Data XL