ESHOP

200,00 99,00
200 Kč để gọi hoặc sử dụng dữ liệu
6 GB + 51 Kč để gọi
(0 Customer review)
500,00 249,00
6 GB + 51 Kč để gọi
Vì lý do hàng tồn kho, có thể bạn sẽ nhận được thẻ SIM với bao bì cũ 5 GB. Tuy nhiên trong thẻ SIM đã có gói dữ liệu DATA XL hiện tại với 6 GB.