ESHOP

Showing all 2 results

200,00
200 Kč để gọi hoặc sử dụng dữ liệu
500,00 299,00
6 GB + 201 Kč để gọi
Vì lý do hàng tồn kho, có thể bạn sẽ nhận được thẻ SIM với bao bì cũ 5 GB. Tuy nhiên trong thẻ SIM đã có gói dữ liệu DATA XL hiện tại với 6 GB.