Nạp tiền trực tuyến 2019-08-02T08:29:37+00:00

Nạp tiền trực tuyến

Dùng cho chức năng nạp tiền trực tuyến, trong trình duyệt web của mình bạn cần được phép mở một trang khác. Trong trình duyệt web Chrome, bạn có thể bật tính năng này trong Cài đặt / Cài đặt nâng cao / Cài đặt nội dung / Bật cửa sổ