Sự kiện yêu thích đã trở lại!

Mỗi khách hàng cả mới lẫn hiện tại cứ giới thiệu thêm một khách hàng thì có thể sẽ được nhận gói “Plus” với 30 ngày đầu miễn phí cho cả hai.

Để kích hoạt, bạn hãy gửi SMS dưới dạng ” DOPORUCUJI“ (dấu cách) với số gồm 9 chữ số của người mới tham dự OpenCall đến số 999348

(Ví dụ SMS: ” DOPORUCUJI” 012345678).

Số lượng khách hàng giới thiệu không hạn chế. Bạn hãy tận hưởng các cuộc gọi không giới hạn trong mạng OpenCall! Đợt khuyến mãi kéo dài đến 30. 09. 2020.

GIÀNH ĐƯỢC