GỌI VÀ LƯỚT SÓNG TỐI ĐA!

Chỉ với giá 799 KČ

Gói cước có thời hạn 30 ngày

Để kính hoạt hay gửi tin nhắn MAXI A và gửi vào số 999328 * Áp dụng cho tất cả các nước châu Âu và hầu hết các nước châu Á, châu Phi và Mỹ.

Bảng giá

 

2017-08-29T16:18:04+00:00