Làm thế nào để mua credit 2019-03-28T10:40:03+00:00

Nạp tiền như thế nào

Quý khách tìm cách nạp tiền hợp lý nhất?
Quý khách có thể xem ở đây những cách nạp tiền hoặc xem các địa điểm có thể tới nạp.

Terminal SAZKA

  • Quý khách có thể nạp tiền tại hơn 4900 điểm trên toàn Công hòa Séc. Các điểm nạp tiền có logo Sazka trên cửa.
  • Để nạp tiền cho SIM OpenCall powered by O2, vui lòng nhập số điện thoại của Quý khách và chọn nhà mạng O2 (đơn vị kỹ thuật nạp tiền).

Máy rút tiền ATM

Quý khách có thể nạp tiền cho SIM OpenCall powered by O2 tại các cây ATM của các ngân hàng sau:

Vui lòng chọn nhà mạng O2.

Thẻ nạp tiền OpenCall

  1. Để nạp thẻ OpenCall powered by O2, vui lòng sử dụng thẻ nạp của nhà mạng O2. Quý khách có thể mua thẻ nạp tại các trafika gần nhất trong danh sách các điểm nạp thẻ.
  2. Nhập mã dưới dạng *102*(14 chữ số thẻ nạp)# hoặc nạp thẻ trong phần tự quản lý trên mạng.
  3. Tiền sẽ được cộng vào số dư hiện tại trong tài khoản OpenCall của Quý khách.

Ngân hàng trực tuyến

Quý khách có thể nạp tiền online tại các ngân hàng sau:

Vui lòng chọn nhà mạng O2.

Các điểm nạp tiền khác

Quý khách có thể nạp tiền cho SIM OpenCall powered by O2 tại các cửa hàng và trạm xăng sau

  • Česká pošta, Billa, Rossmann, Tesco, Žabka, Flosman, ESO market, PEPCO
  • Shell, OMV, Benzina, Agip, Euro Oil, Pap Oil, Robin Oil và các trạm xăng khác.
  • Trong menu vui lòng chọn nhà mạng O2 (đơn vị kỹ thuật nạp tiền).