Gói Neomezeně

Gói KHÔNG GIỚI HẠN
99 CZK / 10 ngày

Với gói này bạn không còn phải đắn đo nên gọi vào mạng nào và lo kiểm
soát thời gian!

Để kích hoạt Gói Plus, gửi tin nhắn NEO A vào số 999348. Gói có giá trị trong 30 ngày.

nhắn tin SMS với từ khóa vào số 999348
tin nhắn SMS mô tả
NEO A kích hoạt Gói Neomezeně
NEO D hủy kích hoạt Gói Neomezeně