Gói cước truy cập mạng 2018-07-02T12:35:23+00:00

Gói cước truy cập mạng

Khối lượng dữ liệu/thời gianTự động tăng khối lượng dữ liệuKhôi phục một lần khối lượng dữ liệu - FUP set
25.00 MB / 24 giờ25.00 Kč20.00 Kč
400.00 MB / 30 ngày99.00 Kč99.00 Kč12.00 Kč49.00 Kč
750.00 MB / 30 ngày199.00 Kč199.00 Kč12.00 Kč99.00 Kč
1.50 GB / 30 ngày299.00 Kč299.00 Kč12.00 Kč149.00 Kč
5.00 GB / 30 ngày449.00 Kč449.00 Kč12.00 Kč224.00 Kč


  • Gói dịch vụ được kích hoạt tại thời điểm có SMS xác nhận kích hoạt.
  • Gói dịch vụ có thời hạn 30 ngày. Sau đó gói dịch vụ sẽ tự động gia hạn và cước phí hàng tháng sẽ được trừ vào tiền trong thẻ. Gói sẽ tự động hủy, nế số dư trong SIM không đủ để thanh toán cước phí dịch vụ.
  • Tốc độ tải dữ liệu nhanh nhất la 40 Mb/s, Tốc độ gửi dữ liệu nhanh nhất là 20 Mb/s.
  • (*) Trường hợp người sử dụng không kích hoạt gói dịch vụ dữ liệu tháng, dữ liệu sử dụng sẽ được tính phí theo mức phí mới nhất của gói Internet/ngày. Tốc độ tải và gửi dữ liệu là giông như gói dịch vụ tháng. Gói Internet ngày không áp dụng tự động tăng dung lượng dữ liệu.

Các lệnh SMS cho việc thiết lập dữ liệu dịch vụ

Gửi SMS nội dung yêu cầu tới số 999348
nội dung SMS mô tả
400MB A kích hoạt gói dữ liệu 400 MB
750MB A kích hoạt gói dữ liệu 750 MB
1,5GB A kích hoạt gói dữ liệu 1,5 GB
5GB A kích hoạt gói dữ liệu 5 GB
400MB D chấm dứt kích hoạt gói dữ liệu 400 MB
750MB D chấm dứt kích hoạt gói dữ liệu 750 MB
1,5GB D chấm dứt kích hoạt gói dữ liệu 1,5 GB
5GB D chấm dứt kích hoạt gói dữ liệu 5 GB
400MB S xác định tình trạng gói dữ liệu 400 MB
750MB S xác định tình trạng gói dữ liệu 750 MB
1,5GB S xác định tình trạng gói dữ liệu 1,5 GB
5GB S xác định tình trạng gói dữ liệu 5 GB
  • Dung lượng dữ liệu tự động tăng 20MB, đối với gói dịch vụ Internet 400 MB, Internet 750 MB. Tăng 60MB đối với gói Internet 1,5GB và Internet 5GB.
  • Dữ liệu sử dụng ngoài hạn mức trong gói internet sẽ được tính phí theo mức giá khi tăng dữ liệu. Kết nối mạng sau khi đã vượt hạn mức được coi là đề nghị chính thức tăng thêm dung lượng dữ liệu. Việc tăng thêm dung lượng dữ liệu có thể thực hiện nhiều lần. Dung lượng tăng thêm có thời hạn đến khi gia hạn gói dịch vụ internet.Có thể được kích hoạt (A) hoặc hủy (D) tự động tăng thêm dung lượng dữ liệu bằng cách gửi SMS nội dung OBNOVDATA(cách)A/D na 999348, hoặc cài đặt trong phần tự quản lý. Tự động tăng thêm dữ liệu sẽ không tiến hành nếu số tiền trong thẻ không đủ để thanh toán phí tăng thêm dữ liệu.
  • Trường hợp sử dụng hết dung lượng dữ liệu, người sử dụng có thể đăng ký gia hạn dữ liệu một lần cho gói dịch vụ internet bằng cách gửi SMS miễn phí nội dung INTERNET(cách)R tới số 999348, hoặc trong mục tự quản lý trên mạng. Gia hạn dữ liệu một lần có thời hạn đến thời điểm gia hạn gói internet tháng. Gia hạn dữ liệu một lần có thể thực hiện nhiều lần. Sau khi hết hạn gói dịch vụ tháng, khả năng sử dụng dữ liệu sẽ được tự động thiết lập. Trường hợp sử dụng dịch vụ này sẽ được tính phí theo gói internet ngày.

Các lệnh SMS cho việc tự động thiết lập khối lượng dữ liệu

Gửi SMS nội dung yêu cầu tới số 999348
nội dung SMS mô tả
OBNOVDATA A kích hoạt tự động hồi phục dữ liệu sau khi sử dụng hết FUP
OBNOVDATA D chấm dứt kích hoạt tự động hồi phục dữ liệu sau khi sử dụng hết FUP

khi bạn chấm dứt kích hoạt, tốc độ sau khi sử dụng hết dữ liệu là 0Kbps.

Phương thức hoạt động?

Nếu Quý khách có gói 1,5 GB với giá 299 Kč/ tháng và đã sử dụng hết hạn mức dữ liệu vào thời điểm giữa kỳ, Quý khách sẽ được gia hạn thêm 60 MB với giá 12 Kč để sử dụng đến cuối kỳ gói dịch vụ. Quý khách sẽ nhận được SMS thông báo về mỗi lần gia hạn.
Nếu cần nhiều dung lượng dữ liệu hơn, Quý khách nên kích hoạt gói jednorázový FUP reset tiện ích với dung lượng dữ liệu bằng gói dữ hiệu hàng tháng của Quý khách. Gói dịch vụ này được giảm 50%.

Lệnh SMS cho thiết lập một lần reset FUP

Gửi SMS nội dung yêu cầu tới số 999348
nội dung SMS mô tả
INTERNET R Kích hoạt một lần reset FUP
Khóa đăng nhập internet có thể thực hiện trong cửa hàng tự động internet hoặc gửi SMS miễn phí:

SMS các lệnh cài đặt dịch vụ dữ liệu
Gửi SMS nội dung yêu cầu tới số 999348
nội dung SMS mô tả
INTERNET D chặn truy cập internet
INTERNET A mở truy cập internet

nếu bạn hủy kích hoạt đăng nhập internet thì số đơn vị dữ liệu miễn phí không sử dụng sẽ bị xóa.