Thẻ SIM với 1 GB miễn phí + 200 Kč trong tài khoản

Thẻ SIM với 1 GB miễn phí + 200 Kč trong tài khoản

200,00

200 Kč để gọi hoặc sử dụng dữ liệu

Category:

Description

Thẻ SIM OpenCall với tín dụng 200 CZK và biểu thuế đơn giản opencall (bảng giá)

Số tiền trong tài khoản 200 Kč
Gọi trong CH Séc 1,80 Kč / phút
Gọi đi nước ngoài Từ 1,80 CZK/min

Thời gian giao hàng: 2-3 ngày

SIM chỉ có thể được gửi tới địa chỉ tại CH Séc