6 GB + 201 Kč để gọi

6 GB + 201 Kč để gọi

500,00 299,00

6 GB + 201 Kč để gọi

Vì lý do hàng tồn kho, có thể bạn sẽ nhận được thẻ SIM với bao bì cũ 5 GB. Tuy nhiên trong thẻ SIM đã có gói dữ liệu DATA XL hiện tại với 6 GB.
Category:

Description

Thẻ SIM dữ liệu OpenCall có chứa gói dữ liệu 6 GBđã được kích hoạt có thể sử dụng trong 30 ngày và 201 Kč trong tài khoản. Hãy sử dụng dịch vụ internet 4G LTE của chúng tôi mà không cần lo lắng hay ràng buộc. Giá cước cuộc gọi được dựa trên bảng giá cơ bản.

Thời gian giao hàng: 2-3 ngày

SIM chỉ có thể được gửi tới địa chỉ tại CH Séc