Data SIM 2018-04-12T12:15:14+00:00

LƯỚT WEB THOẢI MÁI

cùng chúng tôi 5GB với thẻ SIM

5GB DỮ LIỆU + 51 Kč tài khoản

Giá chỉ 500Kč

Sử dụng ngay mà không cần kích hoạt

Tốc độ siêu nhanh 4G LTE internet

Có thể mua tại các quầy bán báo gần nhất hoặc online

Mua SIM dữ liệu