Cuộc gọi thoại

Gọi không giới hạn trong mạng Opencall

Trò chuyện không giới hạn với bạn bè cả tháng. Với Gói Plus, bạn sẽ không cần phải kiểm tra xem mình đã gọi hết bao lâu.

Xem thêm

Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc giữ liên lạc với gia đình khi bạn ở nước ngoài.
Hãy xem giá của chúng tôi!

Gọi tới tất cả các mạng trong CH Séc với 1,80 Kč

Cuộc gọi quốc tế từ 1,80 Kč

SMS trong Cộng hòa Séc 1,50 Kč