Còn lại 2018-02-13T16:44:21+00:00

Các dịch vụ khác

Dịch vụ Kč, bao gồm thuế GTGT
Thông tin về thời gian (+420 606 000 606 từ điện thoại O2) 10,00
 • Mức giá được tính bằng Kč/phút, đã bao gồm thuế GTGT.
 • Thời gian tính phí tối thiểu của cuộc gọi là một phút. Cuộc gọi được tính phí theo giây sau thời gian tính phí tối thiểu.
Dịch vụ 141xx Kč, bao gồm thuế GTGT
14111 – hỗ trợ Đề nghị thông báo về khả năng hệ thống thông tin điện tử 10,00
14112 – thời gian chính xác 10,00
14114 – kết quả Sportka, Sazka, Š10 và Euromiliony 10,00
14116 – dự báo thời tiết 10,00
14144 – dịch vụ Taxi (Tick Tack) 10,00
 • Mức giá được tính bằng Kč/phút, đã bao gồm thuế GTGT.
 • Thời gian tính phí tối thiểu của cuộc gọi đến số 141XX là hai phút. Sau thời gian tính phí tối thiểu, mỗi phút bắt đầu gọi được tính theo giá cho cả phút.
Dịch vụ 14yxx
Các cuộc goi đến số 14yxx, trong đó y = 0, 2-9 (dịch vụ thương mại), được tính theo mức phí giống như các cuộc gọi đến số cố định theo mức phí thuê bao của khách hàng.
Tổng đài thông tin 1180, 1181 và 1188 Kč, bao gồm thuế GTGT
Mức phí cho một phút gọi 34,90
 • Dịch vụ thông tin có thể kết nối cuộc gọi đến số được tìm. Cuộc gọi kết nối được tính theo mức phí giống như cuộc gọi đến đường dây thông tin đó.
 • 1180, 1181: Dịch vụ kết nối cuộc gọi có thể thực hiện trong phạm vi mạng cố định và mạng di động tại Công hòa Séc, và trong phạm vi mạng quốc tế cho các quốc gia thuộc khu vực 1 đến 6. Dịch vụ 1188 cung cấp những thông tin về các số điện thoại trong Cộng hòa Séc với khả năng kết nối cuộc gọi sau đó.
 • Các cuộc gọi đến tổng đài thông tin chỉ có thể thực hiện trong phạm vi Cộng hòa Séc. Dịch vụ không thể sử dụng nếu gọi từ nước ngoài.
 • Thời gian tính phí tối thiểu của cuộc gọi là một phút. Sau thời gian tối thiểu, cuộc gọi sẽ được tính phí theo mỗi phút bắt đầu gọi.
Dịch vụ 12xx (các dịch vụ xã hội quan trọng toàn quốc ) Kč, bao gồm thuế GTGT
12xx 10,00
Dịch vụ 12yxx (các dịch vụ xã hội quan trọng toàn quốc ) Kč, bao gồm thuế GTGT
12yxx, trong đó y = 4, 7, 8 và 9 (ngoại trừ 12727 ) 10,00
12727 – Thông tin Prague Castle 10,00
 • Thẻ trả trước được tự động kích hoạt khả năng lập lệnh thanh toán để người sử dụng có thể thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ của các đối tác. Danh sách các đối tác tại www.o2.cz/3partner hoặc www.darcovskasms.cz. Các đối tác này sẽ xuất chứng từ thuế trên cơ sở đề nghị của người sử dụng.
 • Khả năng đặt lệnh thanh toán có thể hủy, hoặc kích hoạt lại qua tổng đài CSKH 778 820 820 hoặc *88 (gọi từ điện thoại thuộc mạng OpenCall).
 • Lệnh thanh toán có để thực hiện bằng cách gọi audiotextual, gửi SMS tới số đặc biệt (Premium SMS, SMS tặng quà) hoặc xác nhận lệnh thanh toán qua internet (thanh toán-m).

 Gọi audiotextual

 • Số điện thoại sử dụng dịch vụ gọi Audiotextual có định dạng 90X AB CD ZZ, trong đó X thể hiện tính chất dịch vụ, AB là mức giá dịch vụ cho một phút hoặc cho một lần kết nối đã bao gồm VAT, CD ZZ là đối tác. Đối với mã vùng 900, 906 và 909, tổng số tiền chuyển phụ thuộc vào độ dài cuộc gọi, mức phí/ phút và thời gian tối thiểu phải trả phí. Đối với mã vùng 908, tổng số tiền chuyển phụ thuộc vào mức phí của cuộc gọi, không quan tâm đến độ dài cuộc gọi.

Premium SMS

 • SMS Premium được thực hiện bằng cách gửi đăng ký Premium SMS MO đến số 7 chữ số (90z AB XY) hoặc số 5 chữ số (90z AB). Trong đó, Z là loại hình dịch vụ, AB là đối tác và XY là số tiền thanh toán bằng Kč.
 • Trường hợp gửi đăng ký Premium SMS MO tới số bao gồm 5 chữ số, người thực hiện đồng ý gửi một hoặc nhiều khoản tiền tới đối tác, nếu đối tác xác nhận lại bằng Premium SMS MT từ một số bao gồm 8 chữ số dưới dạng 90z AB XYZ. Trong đó, XYZ là số tiền thanh toán bằng Kč. Trên cơ sở một Premium SMS MO, người thực hiện đăng ký có thể nhận được nhiều Premium SMS MT thể theo dịch vụ của đối tác. Mỗi Premium SMS xác nhận sẽ chuyển khoản tiền tương ứng tới tài khoản của đối tác.
 • Để hủy xác nhận Premium SMS MT, người thực hiện có thể gửi Premium SMS MO đến số điện thoại đã gửi đăng ký Premium SMS MO với nội dung STOP và TÊN DỊCH VỤ CẦN HỦY. Để hủy tất cả các xác nhận Premium SMS MT và các khoản tiền chuyển cho dịch vụ đăng ký, người thực hiện gửi Premium SMS MO với nội dung STOP ALL. Đăng ký Premium SMS MO gửi đến số 5 chữ số và Premium SMS hủy được tính phí theo mức phí SMS thông thường của người thực hiện.
 • Lạm dụng các ưu đãi trong phạm vi gói cước hoặc các sự kiện marketing – lạm dụng được hiểu là
  • (a) tạo các cuộc gọi, tin nhắn tự động hoặc nhân tạo
  • (b) sử dụng các ưu đãi ngoài phạm vi cung cấp, mà gây thiệt hại cho O2, với mục đích đạt được lợi ích về tài chính hoặc lợi ích  khác cho người sử dụng, hoặc bên thứ ba,
  • (c) tận dụng các ưu đãi với phạm vi lớn hơn dự kiến cao nhất dành cho người sử dụng. Dự kiến cao nhất cho người sử dụng là 10 000 phút gọi hoặc 10 000 SMS/MMS cho một tháng (dự kiến này sẽ giảm tương ứng đối với trường hợp thời hạn ưu đãi hoặc mức giá cụ thể của gói dịch vụ cụ thể là ít hơn một tháng). Trường hợp người tham gia vi phạm quy định,
 • O2 được quyền tính phí theo mức phí thông thường của gói cước, ngoại trừ trường hợp người tham gia có giải thích chính đang cho O2. Nghiêm cấm lạm dụng.
 • Tiền thưởng ưu đãi – số tiền dành cho người sử dụng trong phạm vi sự kiện marketing của O2. Nếu không được quy định khác, thời hạn của tiền thưởng ưu đãi là một tháng. Thời hạn tiền thưởng ưu đãi không thể gia hạn bằng cách nạp tiền thông thường, cũng như việc được tặng tiền thưởng ưu đãi sẽ không kéo dài thời hạn của khoản tiền thông thường trong tài khoản.
 • Tín dụng ban đầu – Hiệu lực của tín dụng ban đầu là 180 ngày và sẽ không được kéo dài hơn tín dụng thông thường
 • Trong mức phí gói cước dữ liệu hoặc gói dịch vụ đã bao gồm phí cho dung lượng dữ liệu cơ bản trong thời gian tính phí. Trong thời gian tính phí, dung lượng dữ liệu này được tự động tăng sáu lần sau khi người sử dụng vượt hạn mức dữ liệu. Việc thực hiện kết nối dữ liệu sau khi đã vượt hạn mức dữ liệu được coi là đề nghị cung cấp dịch vụ bằng cách tăng thêm dung lượng dữ liệu. Dung lượng dữ liệu tăng thêm chỉ có thời hạn trong thời gian tính phí đó. Việc sử dụng dữ liệu ngoài dung lượng dữ liệu cơ bản được tính phí theo đơn giá gói cước dành cho dung lượng dữ liệu tăng thêm. Tự động tăng thêm dung lượng dữ liệu không áp dụng cho dữ liệu di động tính phí theo cấp độ sử dụng.
 • Kết nối mạng O2 – mức phí cho việc kết nối dịch vụ hộp thư thoại di động O2, dịch vụ BLESKmobil, dịch vụ O2 Family cho số thuê bao.
 • Mức phí quốc tế – được áp dụng khi số thuê bao gọi từ mạng O2 đến số có mã nước khác mã +420.
 • Mức phí đặc biệt – mức phí chó các cuộc gọi đi và SMS có mức phí không đổi cho tất cả các gói cước. Không áp dụng các trường hợp miễn phí.
 • Mức phí SMS quy định cho từng gói cước – mức phí cho SMS gửi đi trong phạm vi các nhà mạng tại CH Séc. Không áp dụng cho SMS được tính phí đặc biệt.
 • Phút gọi/cuộc gọi miễn phí – cuộc gọi miễn phí cho số phút hoặc hướng gọi, thời gian gọi nhất định trong phạm vi thời gian tính phí đối với các cuộc gọi trong nước.
 • SMS miến phí/ không hạn chế – SMS miễn phí cho số lượng SMS hoặc hướng gửi đi nhất định trong phạm vi thời hạn tính phí đối với các tin nhắn gửi đi trong các nhà mạng tại CH Séc.
 • Roaming – cho phép sử dụng dịch vụ mạng O2 thông qua các nhà mạng nước ngoài mà O2 có thỏa thuận roaming. Roaming có thể đước sử dụng tại bất kỳ khu vực nào có phủ song của nhà mạng ngoại quốc.
 • Gọi Video – áp dụng với các quy định và mức phí như dành cho cuộc gọi thông thường đến các hướng nhất định.
 • Thay đổi quy định mức phí – việc chuyển người sử dụng gói cước không còn hiệu lực đang được thực hiện. Mức phí và các quy định thay đổi được thông báo tới người sử dụng thông qua SMS ít nhất 31 ngày trước khi thay đổi.

Danh sách các kết nối và phương thức tính phí tại Cộng hòa Séc

Loại hình cuộc gọi Phương thức tính phí
Cuộc gọi đi Mức phí trong nước theo gói cước
Cuộc gọi đi video Mức phí trong nước theo gói cước
Cuộc gọi đi tới các Tổng đài đặc biệt 3,00 Kč bao gồm VAT
Cuộc gọi đi tới Hộp thư thoại            (960 xxx xxx xxx) Mức phí gọi máy bàn trong nước theo gói cước
Giao dịch thanh toán Mức phí đặc biệt
Cuộc gọi đi quốc tế Mức phí đặc biệt
Cuộc gọi video đi quốc tế Mức phí đặc biệt
Cuộc gọi đi tới các tổng đài Thông tin và Dịch vụ nhà mạng Mức phí đặc biệt
Cuộc gọi đi quốc tế – dịch vụ NetCall *55 Mức phí đặc biệt
Kết nối dữ liệu và fax Mức phí đặc biệt
SMS/MMS gửi đi từ SIM OpenCall Mức phí trong nước theo gói cước
SMS gửi đi từ SIM OpenCall tới số máy bàn hoặc số nước ngoài Mức phí 4,90 Kč bao gồm VAT
MMS gửi đi từ SIM OpenCall SIM tới số nước ngoài Mức phí 7,90 Kč bao gồm VAT
SMS qua Internet – thanh toán Mức phí trong nước theo gói cước
Gọi khẩn cấp:

 • 112 – Đường dây khẩn cấp
 • 150 – Cứu hỏa
 • 155 – Cứu thương
 • 156 – Công an thành phố
 • 158 – Công an Cộng hòa Séc
Không tính phí
Đường dây dịch vụ công:

 • 116 000 – Đường dây nóng cho trường hợp trẻ em mất tích
 • 116 111 – Đường dây bảo hộ trẻ em
 • 116 123 – Đường dây hỗ trợ tâm lý
Không tính phí
*88; +420778820820 – Tổng đài OpenCall Không tính phí
các số với mã 800

 • Tổng đài thông tin miễn phí tại Cộng hòa Séc
Không tính phí
các số với mã:

 • 972 – Đường sắt
 • 973 – Bộ An Ninh
 • 974 – Bộ Nội Vụ
 • 95 – Đường dây mạng tư nhân khác
Mức phí gọi ngoài mạng OpenCall
91x xxx

 • gọi đi tới 91x – IP điện thoại
Mức phí gọi máy bàn trong nước theo gói cước
Tổng đài đặc biệt

 • các số có mã 81, 83, 843, 844, 845, 846, 840, 841, 842, 847, 848 a  849
3,00 Kč bao gồm VAT

Mức phí một lần và cước phí thuê bao cho các dịch vụ liên quan tới thẻ SIM

Dịch vụ Phí đã bao gồm VAT
Phí kích hoạt cho dịch vụ thuê bao OpenCall *1 99,-
Xác định số gọi làm phiền (mức phí cho 1 – 5 số) 250,-
Sao lưu danh bạ sang bộ nhớ của người sử dụng 99,-

*1 Phí kích hoạt là phí cho các chi phí kích hoạt dịch vụ và phí vận chuyển thẻ SIM. Phí này đã bao gồm trong giá gói thuê bao OpenCall.

Làm thế nào để kích hoạt SIM?

 • Kích hoạt SIM mới một cách đễ dàng – bằng cuộc gọi đi hoặc SMS tính phí. Kết quả kích hoạt được thông báo qua SMS.

Nạp thẻ

 • Nạp tiền thông qua các thẻ nạp O2.

Thời hạn thẻ nạp và thẻ SIM

 • Thời hạn số tiền được nạp là 12 tháng kể từ lần nạp cuối. Trong vòng 24 giờ kể từ khi nạp, số tiền nạp bằng cách nạp thẻ thông thường sẽ được cộng vào tài khoản của người sử dụng. Thời hạn số tiền được nạp (thông thường hoặc tặng thưởng) phụ thuộc vào khoản tiền nạp. Thời hạn tiền thưởng không phụ thuộc vào thời hạn của khoản tiền thông thường.
 • Từ ngày 1.1.2017 khoản tiền dự phòng sẽ không được sử dụng để thanh toán và gọi tới tổng đài thông tin.
 • Trị giá tối thiểu của tổng số tiền thông thường và số tiền thưởng trong tài khoản là 200 000,- Kč.
Số tiền nạp (Kč) Thời hạn hiệu lực
0 – 99 45 ngày
nhiều hơn 100 6 tháng