Chuyển số

CHUYỂN SỐ NHƯ THẾ NÀO

  • Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động mà bạn muốn bỏ và đã giải quyết mọi ràng buộc. Hãy đề nghị họ cho số thông báo hủy bỏ của nhà cung cấp dịch vụ trước đó (ČVOP – Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele).
  • Hãy kích hoạt thẻ SIM OpenCall. SIM được kích hoạt tự động bằng cuộc gọi, SMS hoặc kết nối Internet đầu tiên.
  • Đăng nhập vào OpenCall của tôi và làm theo hướng dẫn trong phần “Chuyển số” hoặc gửi tin nhắn từ thẻ SIM đã được kích hoạt vào số 999340 với nội dung: “PRENOS XXXXXXXXXXX YYYYYYYYY”, trong đó XXXXXXXXXXX là số ČVOP từ nhà cung cấp dịch vụ cũ, và YYYYYYYYY là số cũ muốn được chuyển. Thông tin trong tin nhắn SMS được phân ra bởi dấu cách.
  • Bạn cũng có thể yêu cầu qua đường dây chăm sóc khách hàng: +420 778 820 820. Sau khi đổ chuông, nhập số ČVOP của bạn.
Bạn cũng có thể liên lạc với đường dây chăm sóc khách hàng bằng số +420 778 820 820 và yêu cầu được chuyển số tại đây và nhập số ČVOP.