Chỉ dẫn 2019-07-19T12:55:55+00:00

Chỉ dẫn OpenCall

Trong chỉ dẫn của chúng tôi thì bạn sẽ tìm thấy danh bạ những mã số SMS quan trọng nhất cho thông tin các dịch vụ của bạn

Bạn có thể gửi tất cả các mã số SMS miễn phí đến số 999348. Đồng thời bạn có thể sửa đổi tất cả các dịch vụ trong cửa hàng tự động Můj OPENCALL.

Gói cước có thời hạn 30 ngày. Gói cước được khôi phục tự động sau 30 ngày và cước phí hàng tháng sẽ được trừ vào số tiền trong thẻ.

TEXT SMS
kích hoạt PLUS PLUS A
hủy gói PLUS PLUS D
TEXT SMS
kích hoạt gói dữ liệu DATA S DATAS A
hủy gói dữ liệu DATA S DATAS D
kích hoạt gói dữ liệu DATA M DATAM A
hủy gói dữ liệu DATA M DATAM D
kích hoạt gói dữ liệu DATA L DATAL A
hủy gói dữ liệu DATA L DATAL D
kích hoạt gói dữ liệu DATA XL DATAXL A
hủy gói dữ liệu DATA XL DATAXL D

Gói cước có thời hạn 30 ngày. Gói cước được khôi phục tự động sau 30 ngày và cước phí hàng tháng sẽ được trừ vào số tiền trong thẻ.

Trường hợp người sử dụng không kích hoạt gói dịch vụ dữ liệu tháng, dữ liệu sử dụng sẽ được tính phí theo mức phí mới nhất của gói Internet/ngày. Tốc độ tải và gửi dữ liệu là giông như gói dịch vụ tháng.

TEXT SMS
kiểm tra trạng thái gói dữ liệu DATA S DATAS S
kiểm tra trạng thái gói dữ liệu DATA M DATAM S
kiểm tra trạng thái gói dữ liệu DATA L DATAL S
kiểm tra trạng thái gói dữ liệu DATA XL DATAXL S
kích hoạt tự khôi phục dữ liệu OBNOVDATA A
hủy tự khôi phục dữ liệu OBNOVDATA D
khóa truy cập mạng INTERNET D
mở truy cập mạng INTERNET A

Trượng hợp vượt Hạn mức dữ liệu, Quý khách có thể gửi SMS miễn phí hoặc thông qua mục tự quản lý trên mạng để đăng ký Jednorázový reset FUP cho gói OpenCall Internet di động tương ứng. Jednorázový reset FUP không ảnh hưởng đến thời hạn gói OpenCall Internet di động. Quý khách có thể đăng ký nhiều lần gói Jednorázový reset FUP.

TEXT SMS
kích hoạt Jednorázového resetu FUP INTERNET R
TEXT SMS
Thông tin về mức credit hiện tại, mức qui định của bạn và thời hạn của nó bạn hãy quay
*110*#
Thông tin về giá tiền của cuộc gọi cuối cùng CENA

Trình duyệt/ Truy cập Internet

TEXT SMS
Tên kết nối opencall internet
Tên điểm truy cập internet
Trang chủ https://www.opencall.cz
APN Type default

Thiết lập MMS

TEXT SMS
Tên kết nối opencall mms
Tên điểm truy cập MMS
Địa chỉ của MMS http://mms.o2active.cz:8002
Địa chỉ của máy chủ proxy (mms) 160.218.160.218:8080
APN Type mms

Lập trình MMS

TEXT SMS
Số của trung tâm nhắn tin +420602909909

Thiết lập ngôn ngữ mà với ngôn ngữ đó chúng tôi sẽ gửi cho bạn những lưu ý hoặc khuyến mại. Nhờ thiết lập ngôn ngữ nên bạn sẽ không bị bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào.

TEXT SMS
thiết lập ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Séc CES
thiết lập ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Anh ENG
thiết lập ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Nga RUS
thiết lập ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt VIET