Các số ưu tiên 2017-08-03T11:01:04+00:00

Giữ lại số điện thoại đang sử dụng

1. Vui lòng liên hệ và đề nghị cung cấp số ČVOP (Số Đề Nghị Hủy) từ nhà mạng đã hủy, đảm bảo không còn bất kỳ khoản nợ nào.

2. Mua và kích hoạt SIM OpenCall powered by O2. SIM được kích hoạt sau cuộc gọi hoặc sau khi gửi SMS mất phí đầu tiên.

3. a) Vui lòng đăng nhập vào phần tự quản lý tại trang webwww.opencall.cz/samoobsluha và thực hiện theo hướng dẫn của đường link “Chuyển đổi số”. Tại đây chọn đề nghị chuyển số và nhập mã ČVOP.
b)Đề nghị chuyển số cũng thểthực hiện bằng SMS:
Số điện thoại của Quý khách sẽ được kích hoạt trong vòng bốn ngày làm việc sau khi Quý khách gửi SMS từ SIM OpenCall powered by O2 thông báo mã ČVOP và số điện thoại cần chuyển số. Gửi SMS miễn phí từ SIM OpenCall powered by O2 với nội dung:

PRENOS XXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYY

tới số 999348 (XXXXXXXXXXXXXX=ČVOP, YYYYYYYYY=số điện thoại chuyển). Lưu ý kích hoạt SIM OpenCall powered by O2 trước khi khi gửi SMS. SIM được kích hoạt sau cuộc gọi hoặc tin nhắn tính phí. Quý khách sẽ nhận được SMS thông báo kết quả kích hoạt.

Số tiền trong thẻ SIM OpenCall powered by O2 vẫn có hiệu lực ngay cả khi số điện thoại được chuyển từ nhà mạng khác. Số tiền từ số điện thoại ban đầu không thuộc nhà mạng OpenCall sẽ không được chuyển sang OpenCall, do đó, OpenCall khuyến nghị Quý khách sử dụng trước khi chuyển số. Quý khách cần lưu ý giữ lại số tiền dư tối thiểu để đảm bảo tiến hành thành công chuyển số từ nhà mạng ban đầu sang OpenCall.
Trường hợp chuyển số từ dịch vụ OpenCall trong mạng Vodafone ban đầu, OpenCall sẽ đảm bảo giữ lại số tiền dư của dịch vụ ban đầu trong số được chuyển.
Trường hợp cần thiết, Quý khách cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng: *88 từ SIM OpenCall hoặc gọi tới 778 820 820 để được tư vấn.