Datové balíčky

Internet v mobilu pro každého. Vyberte si datový balíček dle Vašich potřeb.

Gọi không giới hạn trong mạng Opencall

Trò chuyện không giới hạn với bạn bè cả tháng. Với Gói Plus, bạn sẽ không cần phải kiểm tra xem mình đã gọi hết bao lâu.

Xem thêm