Các gói dữ liệu

Bạn hầu như không sử dụng Internet hoặc bạn không thể tưởng tượng một ngày không có nó? Với chúng tôi, ai cũng có thể lựa chọn gói cước dành cho mình.

Gọi không giới hạn trong mạng Opencall

Trò chuyện không giới hạn với bạn bè cả tháng. Với Gói Plus, bạn sẽ không cần phải kiểm tra xem mình đã gọi hết bao lâu.

Xem thêm
Od 22.11.2019 21:00 do 23.11.2019 12:00 nebude možné zadávat objednávky a provádět úpravy služeb.