Obchodní podmínky 2019-09-17T09:57:54+00:00

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb
OpenCall powered by O2

(dále jen „Podmínky“)

Smluvní podmínky pro uživatele služeb OpenCall powered by O2

  1. Podmínky platné od 15.11.2017
  2. Ceník platný od 12.9. 2019
  3. Opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12 – technické a organizační
    podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel – znění naleznete zde
  4. Reklamační řád platný od 11.9.2014
  5. Dodací a platební podmínky
  6. Mimosoudní řešení sporů