Hlasové volání a balíčky 2018-06-27T14:46:18+00:00

Hlasové volání a balíčky

Aktivujte si jeden z našich balíčků a užívejte si ještě výhodnější ceny volání a dat

150,00 Kč799,00 Kč
HovoryHovory do všech sítí v ČR1,80 Kč/min1,60 Kč/minneomezeně
Hovory do všech sítí v Německu, Polsku, Rakousku a Slovensku1,80 Kč/min1,60 Kč/min150 volných minut
po vyčerpání 1,80 Kč/min
Na čísla OpenCall1,00 Kč/minneomezeněneomezeně
Mezinárodní hovoryod 1,80 Kč/minod 1,60 Kč/min150 volných minut
do vybraných zemí,
dále pak dle Ceníku
mezinárodních hovorů
SMSV rámci ČR1,50 Kč1,50 Kč1,50 Kč
Na čísla OpenCall1,00 Kč0,60 Kč1,00 Kč
Mezinárodní4,90 Kč3,90 Kč4,90 Kč
Internet25MB / 24 hodin25,00 Kč20,00 Kč1.5 GB / 30 dní
MMSV rámci ČR4,90 Kč4,90 Kč4,90 Kč
Mezinárodní7,90 Kč7,90 Kč7,90 Kč


* Platí do všech zemí EU a většiny asijských, afrických a amerických zemí. Pro úplný seznam zemí přejděte na Ceník Mezinárodních hovorů.

 • Balíček je aktivován v okamžiku potvrzení jeho aktivace formou SMS.
 • Balíček má platnost 30 dní. Balíček se vždy po 30 dnech automaticky obnoví a z kreditu bude odečten měsíční paušál.
  Balíček se automaticky deaktivuje, pokud na SIM kartě není kredit dostatečný k pokrytí ceny paušálu.
 • Ceny hovorů v ČR a na Slovensko platí do všech sítí a jsou konečné.
 • Balíček MAXI obsahuje 150 volných minut do vybraných zemí. U ostatních zemí jsou ceny dle platného ceníku.
 • Balíček MAXI obsahuje 1,5 GB internetu, který je nedílnou součástí balíčku. Pokud zákazník internetový balíček deaktivuje, deaktivuje se mu celý balíček MAXI.
 • Baliček MAXI není kompatibilní s jinými internetovými balíčky. Aktivací jiného internetového balíčku dojde k deaktivaci balíčku MAXI.
 • Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v internetových balíčcích, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do doby obnovení internetového balíčku. Automatické navyšování objemu dat je možné aktivovat (A) či deaktivovat (D) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera)A/D na 999348, nebo v internetové samoobsluze. Automatické navýšení objemu dat neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení.
 • Automatické navýšení objemu dat je u internetového balíčku 1,5 GB 60 MB. Každé automatické navýšení stojí 12 Kč.
 • Tarifikace pro hovory v ČR v opencall easy je 60 + 1.
 • Tarifikace pro hovory v ČR v v balíčku opencall Plus je 1 + 1.
 • Ceny jsou včetně DPH.
SMS příkazy pro balíček PLUS/MAXI
klíčový text zašlete SMS na číslo 999348
text SMS popis
PLUS A aktivace balíčku PLUS
PLUS D deaktivace balíčku PLUS
MAXI A aktivace balíčku MAXI
MAXI D deaktivace balíčku MAXI
KOMPLETNÍ CENÍK