Hlasové volání a balíčky 2019-09-17T10:06:18+00:00

Разговори и пакети

Активирайте си някой от нашите пакети и се наслаждавайте на още по-изгодни цени за разговори и интернет

>
0.00 Kč99.00 Kč
РазговориРазговори към всички мрежи в Чехия1.80 Kč/мин1.80 Kč/мин
Разговори към всички мрежи в Германия, Полша и Австрия2.90 Kč/мин2.90 Kč/мин
На номера OpenCall1.80 Kč/миннеограничен
Международни разговориот 1.80 Kč/минот 1.80 Kč/мин
SMSВ Чехия1.50 Kč1.50 Kč
На номера OpenCall1.50 Kč1.50 Kč
Международниот 1.86 Kčот 1.86 Kč
Интернет25MB / 24 часа25.00 Kč25.00 Kč
MMSВ Чехия4.90 Kč4.90 Kč
Международни7.90 Kč7.90 Kč


  • Пакетът е активиран в моментът на потвърждение на неговата активация чрез SMS.
  • Пакетът важи 30 дни. Пакетът винаги се обновява автоматично след 30 дни и от кредита ще бъде приспадната сумата му. Пакетът автоматично се деактивира, в случай че на SIM картата няма достатъчно кредит за покриване на цената му.
  • Цените на разговорите в Чехия и към Словакия важат за всички мрежи и са крайни.
  • Ползването на данни над рамките на първоначалния обем, който е включен в интернет пакетите, се таксува всяко едно “Автоматично увеличение на обема данни”. Осъществяването на свързване към мобилен интернет след изчерпването на пакета, се счита за искане за увеличение на обема данни. “Автоматично увеличение на обема данни” може да се ползва многократно. “Автоматично увеличение на обема данни” може да се активира (А) или деактивира (D) с изпращането на безплатен SMS  във вида: OBNOVDATA(интервал)A/D на 999348 или през интернет, чрез сраницата за самообслужване. “Автоматично увеличение на обема данни” няма да се осъществи ако остатъка по кредита не е достатъчен за покритието на цената на услугата.
  • Тарификацията за разговори в Чехия в мрежата на OpenCall Easy и OpenCall Plus е 60 + 1.
  • Цените са с ДДС.
SMS съобщения за активиране на пакет PLUS/MAXI
необходимия текст изпратете като SMS на номер 999348
текст на SMS описание
PLUS A активиране на пакет PLUS
PLUS D деактивиране на пакет PLUS
За пълния ценоразпис натиснете тук.