Пакета Neomezeně

Неограничени разговори към всички мрежи в Чехия
99 CZK / 10

дни С този пакет вече няма значение към коя мрежа се обаждате и колко
време разговаряте!

За активиране изпратете SMS във формат: NEO Aна номер 999348

Ключовия текст изпратете чрез SMS на номер 999348
Текстът на SMS описание
NEO A активиране на Пакета Neomezeně
NEO D деактивиране на Neomezeně