Общи условия 2018-06-27T14:50:28+00:00

Умовы і палажэнні

Общи условия за потребителите на услугите от
OpenCall powered by O2

(по нататък само  „Условия“)

Договорни условия за потребителите на OpenCall powered by O2

  1. Условия на промоцията Препоръчай и получи
  2. Условията са валидни от 15.11.2017
  3. Пълен ценоразпис валиден от 27.6.2018
  4. Мярка от общ характер ООP / 10 / 10.2012-12 – технически и организационни условия за прилагане на преносимостта на номерата  – текстът може да намерите тук
  5. Рекламации: валидни от 11.9.2017
  6. Dodací a platební podmínky
  7. Mimosoudní řešení sporů