Общи условия 2019-08-01T12:30:00+00:00

Умовы і палажэнні

Общи условия за потребителите на услугите от
OpenCall powered by O2

(по нататък само  „Условия“)

Договорни условия за потребителите на OpenCall powered by O2

  1. Условията са валидни от 15.11.2017
  2. Пълен ценоразпис валиден от 24.7.2019
  3. Мярка от общ характер ООP / 10 / 10.2012-12 – технически и организационни условия за прилагане на преносимостта на номерата  – текстът може да намерите тук
  4. Рекламации: валидни от 11.9.2017
  5. Dodací a platební podmínky
  6. Mimosoudní řešení sporů