Интернет пакети 2019-08-26T12:59:48+00:00

Интернет пакети

име / Обем данни / периодАвтоматично увеличение на обема данниЕднократно увеличение на обема данни FUP resetAktivační SMS zašlete na číslo 999348
25.00 MB / 24 часа25.00 Kč
DATA S / 400.00 MB / 30 дни99.00 Kč12.00 Kč49.00 KčDATAS A
DATA M / 1.00 GB / 30 дни199.00 Kč12.00 Kč99.00 KčDATAM A
DATA L / 2.50 GB / 30 дни299.00 Kč12.00 Kč149.00 KčDATAL A
DATA XL / 6.00 GB / 30 дни449.00 Kč12.00 Kč224.00 KčDATAXL A


  • Пакетът е активиран в моментът на потвърждение на неговата активация чрез SMS.
  • Пакетът има валидност 30 дни. След изтичането на 30 дни, пакетът се обновява автоматично и от кредита се заплаща месечната такса.
    В сила от 24.7.2019 след зареждане на достатъчна сума за покриването на цената на целия пакет, пакетът ще се обнови.
  • Максимална скорост на download e 40 Mb/сек.
  • (*) В случай, че абонатът неактивира някой от интернет пакетите за месец, достъпът до интернет се отчита според ценорозписа като интернет на ден. Скоростта на download и upload е същата, както при интернет пакетите на месец. Автоматичното увеличение на обема на данни не се счита като интернет на ден.

SMS съобщения за настройка на мобилен интернет

необходимия текст изпратете като SMS на номер 999348
SMS текст описание
DATAS A активиране на интернет пакет с включени DATA S
DATAM A активиране на интернет пакет с включени DATA M
DATAL A активиране на интернет пакет с включени DATA L
DATAXL A активиране на интернет пакет с включени DATA XL
DATAS D деактивиране на интернет пакет с включени DATA S
DATAM D деактивиране на интернет пакет с включени DATA M
DATAL D деактивиране на интернет пакет с включени DATA L
DATAXL D деактивиране на интернет пакет с включени DATA XL
DATAS S информация за използвания трафик при пакет DATA S
DATAM S информация за използвания трафик при пакет DATA M
DATAL S информация за използвания трафик при пакет DATA L
DATAXL S информация за използвания трафик при пакет DATA XL
  • Автоматично увеличение на обема данни след изчерпване на лимита е 20 MB, при пакети: DATA S и DATA M. При пакетети DATA L и DATA XL е 60 MB
  • Ползването на данни над рамките на първоначалния обем, който е включен в интернет пакетите, се таксува всяко едно “Автоматично увеличение на обема данни”. Осъществяването на свързване към мобилен интернет след изчерпването на пакета, се счита за искане за увеличение на обема данни. “Автоматично увеличение на обема данни” може да се ползва многократно. “Автоматично увеличение на обема данни” може да се активира (А) или деактивира (D) с изпращането на безплатен SMS  във вида: OBNOVDATA(интервал)A/D на 999348 или през интернет, чрез сраницата за самообслужване. “Автоматично увеличение на обема данни” няма да се осъществи ако остатъка по кредита не е достатъчен за покритието на цената на услугатал
  • В случай на изчерпване на първоначалния интернет пакет, можете с изпращането на SMS във вида: INTERNET(интервал)R на номер 999348, да заявите еднократно увеличение на обема данни за дадения вид интернет пакет. Еднократно обновяване на данни (“Еднократен FUP reset”) е валиден до момента на обновяването на основния месечен пакет и може да се ползва всеки месец. След изтичането на основния месечен пакет е автоматично настроено, така че в случай на използване на пренос на данни, да бъде отчитано като дневен интернет пакет.

Услугата е включена по подразбиране. Активирането или деактивирането се осъществява самостоятелно от абоната през интернет страницата ни, обаждане в центъра за “Обслужване на клиенти” или чрез изпращане на безплатен SMS.

SMS съобщения за настройка на автоматично обновяване на мобилен интернет

необходимия текст изпратете като SMS на номер 999348
SMS текст описание
OBNOVDATA A активиране на “автоматично обновяване на данни” след изчерпване на FUP.
OBNOVDATA D деактивиране на “автоматично обновяване на данни” след изчерпване на FUP.

В случай, че деактивирате услугата, скоростта след изчерпване на лимита ще бъде 0 Kbps.

Как става?

Например, в случай, че използвате интернет пакет DATA L за 299 Kč месечно и изчерпате своя лимит в средата на този месец, автоматично ще Ви се активират още 60 MB за 12 Kč, които можете да използвате до края на предплатения период. За всяко обновяване ще бъдете информирани посредством SMS.

В случай, че бихте имали нужда от по-голям по обем пакет, препоръчваме Ви да си активирате изгодно “еднократен FUP reset”, който е в същият обем, както Вашия месечен интернет пакет, но с 50 % намаление на цената.

SMS съобщения за настройка на “Еднократен FUP reset”

необходимия текст изпратете като SMS на номер 999348
SMS текст описание
INTERNET R “Еднократен FUP reset”

Блокиране на достъпа до интернет можете да направите самостоятелно през интернет страницата ни или чрез изпращане на безплатен SMS:

SMS съобщения за настройка на мобилен интернет
необходимия текст изпратете като SMS на номер 999348
SMS текст описание
INTERNET D блокиране на достъпа до интернет
INTERNET A активиране на достъпа до интернет

След изтичане срока на действие на интернет пакета, неизползваните единици се губят.