Интернет пакети 2018-07-02T12:29:26+00:00

Интернет пакети

Обем данни / периодАвтоматично увеличение на обема данниЕднократно увеличение на обема данни FUP resetAktivační SMS zašlete na číslo 999348
25.00 MB / 24 часа25.00 Kč
400.00 MB / 30 дни99.00 Kč12.00 Kč49.00 Kč400MB A
750.00 MB / 30 дни199.00 Kč12.00 Kč99.00 Kč750MB A
1.50 GB / 30 дни299.00 Kč12.00 Kč149.00 Kč1,5GB A
5.00 GB / 30 дни449.00 Kč12.00 Kč224.00 Kč5GB A


  • Пакетът е активиран в моментът на потвърждение на неговата активация чрез SMS.
  • Пакетът има срок на действие 30 дни. Пакетът винаги след 30 дни  се обновява и автоматично и от кредита ще бъде отчетена съответната такса. Пакетът автоматично се деактивира, в случай че на SIM картата кредитът не е достатъчен да покрие цената на пакета.
  • Максимална скорост на download e 40 Mb/сек.
  • (*) В случай, че абонатът неактивира някой от интернет пакетите за месец, достъпът до интернет се отчита според ценорозписа като интернет на ден. Скоростта на download и upload е същата, както при интернет пакетите на месец. Автоматичното увеличение на обема на данни не се счита като интернет на ден.

SMS съобщения за настройка на мобилен интернет

необходимия текст изпратете като SMS на номер 999348
SMS текст описание
400MB A активиране на интернет пакет с включени 400 MB
750MB A активиране на интернет пакет с включени 750 MB
1,5GB A активиране на интернет пакет с включени 1,5 GB
5GB A активиране на интернет пакет с включени 5 GB
400MB D деактивиране на интернет пакет с включени 400 MB
750MB D деактивиране на интернет пакет с включени 750 MB
1,5GB D деактивиране на интернет пакет с включени 1,5 GB
5GB D деактивиране на интернет пакет с включени 5 GB
400MB S информация за използвания трафик при пакет 400 MB
750MB S информация за използвания трафик при пакет 750 MB
1,5GB S информация за използвания трафик при пакет 1,5 GB
5GB S информация за използвания трафик при пакет 5 GB
  • Автоматично увеличение на обема данни след изчерпване на лимита е 20 MB, при пакети: Интернет 400 MB и Интернет 750 MB. При пакетети 1,5 GB и 5 GB е 60 MB
  • Ползването на данни над рамките на първоначалния обем, който е включен в интернет пакетите, се таксува всяко едно “Автоматично увеличение на обема данни”. Осъществяването на свързване към мобилен интернет след изчерпването на пакета, се счита за искане за увеличение на обема данни. “Автоматично увеличение на обема данни” може да се ползва многократно. “Автоматично увеличение на обема данни” може да се активира (А) или деактивира (D) с изпращането на безплатен SMS  във вида: OBNOVDATA(интервал)A/D на 999348 или през интернет, чрез сраницата за самообслужване. “Автоматично увеличение на обема данни” няма да се осъществи ако остатъка по кредита не е достатъчен за покритието на цената на услугатал
  • В случай на изчерпване на първоначалния интернет пакет, можете с изпращането на SMS във вида: INTERNET(интервал)R на номер 999348, да заявите еднократно увеличение на обема данни за дадения вид интернет пакет. Еднократно обновяване на данни (“Еднократен FUP reset”) е валиден до момента на обновяването на основния месечен пакет и може да се ползва всеки месец. След изтичането на основния месечен пакет е автоматично настроено, така че в случай на използване на пренос на данни, да бъде отчитано като дневен интернет пакет.

Услугата е включена по подразбиране. Активирането или деактивирането се осъществява самостоятелно от абоната през интернет страницата ни, обаждане в центъра за “Обслужване на клиенти” или чрез изпращане на безплатен SMS.

SMS съобщения за настройка на автоматично обновяване на мобилен интернет

необходимия текст изпратете като SMS на номер 999348
SMS текст описание
OBNOVDATA A активиране на “автоматично обновяване на данни” след изчерпване на FUP.
OBNOVDATA D деактивиране на “автоматично обновяване на данни” след изчерпване на FUP.

В случай, че деактивирате услугата, скоростта след изчерпване на лимита ще бъде 0 Kbps.

Как става?

Например, в случай, че използвате интернет пакет 1,5 GB за 299 Kč месечно и изчерпате своя лимит в средата на този месец, автоматично ще Ви се активират още 60 MB за 12 Kč, които можете да използвате до края на предплатения период. За всяко обновяване ще бъдете информирани посредством SMS.

В случай, че бихте имали нужда от по-голям по обем пакет, препоръчваме Ви да си активирате изгодно “еднократен FUP reset”, който е в същият обем, както Вашия месечен интернет пакет, но с 50 % намаление на цената.

SMS съобщения за настройка на “Еднократен FUP reset”

необходимия текст изпратете като SMS на номер 999348
SMS текст описание
INTERNET R “Еднократен FUP reset”
Блокиране на достъпа до интернет можете да направите самостоятелно през интернет страницата ни или чрез изпращане на безплатен SMS:

SMS съобщения за настройка на мобилен интернет
необходимия текст изпратете като SMS на номер 999348
SMS текст описание
INTERNET D блокиране на достъпа до интернет
INTERNET A активиране на достъпа до интернет

След изтичане срока на действие на интернет пакета, неизползваните единици се губят.