Други 2018-02-13T16:15:30+00:00

Други-услуги

Услуга Kč с ДДС
Информация за часа (+420 606 000 606 от моб.тел.О2) 10,00
 • Цените са в чешки крони за минута с включено ДДС.
 • Минималната таксувана продължителност на разговора е една минута. След изтичане на минималната продължителност на разговора се таксува по секунди.
Услуги 141xx Kč с ДДС
14111 – въпроси за съществуващи електронни връзки с мрежата 10,00
14112 – точно време 10,00
14114 – резултати от тото Sportka, Sazka, Š10 и Euro milioni 10,00
14116 – прогноза за времето 10,00
14144 – повикване на такси (Tic Tak) 10,00
 • Цените са в чешки крони с включено ДДС.
 • Минимлната таксувана продължителност на разговора  при позвъняване на телефон 141XX са две минути. След изтичане на минималната продължителност на разговора се таксува всяка започната минута за цената на една минута разговор.
Услуги 141xx
Позвъняване на номера 14yxx, където y = 0, 2 – 9( комерсиални служби) се таксуват със същата тарифа като разговор със стационарен телефон според тарифата на клиента.

Информационни телефони 1180, 1181 и 1188

Цена за минута разговор 34,90
 • Информационните телефони позволяват свързване с номер който търсите. По такъв начин свързан разговор се таксува за същата цена за която се таксува разговора на съответния информационен телефон.
 • 1180, 1181:  Услугите свързане на разговор се предлагат във всички стационарни и мобилни мрежи в Чехия,  при международни разговори е  възможна връзка за разговор със страните от зона 1 до 6. Услугите на 1188 предлага информация за телефонните номера в Чехия с възможност за последващо свързване.
 • Позвъняването на информационните телефони е възможно само в рамките на Чехия. На тези услуги не е възможно позвъняване от чужбина.
 • Минималната таксувана продължителност на разговора е една минута. След изтичане на минималната продължителност на разговора се таксува всяка започната минута.
  Услугите 12xx (общодържавни общи услуги на оператора)
Услуги 12yxx (общодържавни общи услуги на оператора) Kč s DPH
12xx 10,00

Услуги 12yxx (общодържавни общи услуги на оператора)

12yxx където y = 4,7,8 и 9 ( с изключение на 12727) 10,00
12727 – Гласов  ключ за Президентския дворец 10,00
 • На предплатените карти се включва автоматично опцията за даване на нареждане за провеждане на платежно нареждане,на базата на коeто можете да плащате стоки и услуги от партньорите ни. Списъка с партньорите и контактите е на разположение на  www.o2.cz/3partner и на www.darcovskasms.cz. Фактура се издава по молба на клиента.
 • Възможноста да се  зададе премахване на  платежно нареждане или в случай да се зададе отново можете да направите  на телефона на клиента 778 820 820 или на *88 (от мобилен телефон в мрежата на OpenCall).
 • Платежните нареждания трябва да се задават във форма на “Аудиотекстово обаждане”, чрез изпращане на SMS към специален номер (Premium SMS, Дарителски SMS).

Аудиотекстово обаждане

 • Номерът, на който е извършено Аудиотекстово обаждане, е във вида 90X AB CD ZZ, където X е вида на услугата; AB е цената за услугата на минута или за едно свързване, с ДДС; CD ZZ – идентифицира партньора. Цялата дължима сума за номера, започващи с 900, 906 и 909 се определя от продължителността на разговора, цената на минута и минимална дължима сума за разговор, а за номера започващи с 908 – фиксирана цена независимо от продължителността на разговора.

Premium SMS

 • Premium SMS се осъществяват посредством изпращането на Premium SMS MO към седемцифрени ( 90z AB XY) или петцифрени (90z AB) номера. Където Z определя вида услуги, AB – партньора, а XY – сумата за плащане в Kč.
 • В случай на нареждане на Premium SMS MO към петцифрен номер, с изпращането му, абонатът дава съгласието си за изпращането на една или няколко суми към партньора, в случай че партньорът отправи към абоната потвърждаващ Premium SMS MT съставен от осем цифри във вида 90z AB XYZ, където XYZ е цената на превода в Kč. На базата на един Premium SMS MO, абонатът може да получи няколко потвърждаващи Premium SMS MT, в зависимост от предложението на партньора, при което въз основа на всеки потвърждаващ Premium SMS се осъществява превод към сметката на партньора.
 • Изпращането на потвърждаващ Premium SMS MT може да се прекрати с изпращането на Premium SMS MO на същия номер, на който абонатът е изпратил Premium SMS MO, във вида STOP НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА. Прекратяването на всички потвърждаващи Premium SMS MT и изпращането на суми за предоставени услуги на абоната към даден номер, може да стане с изпращането на Premium SMS MO с текст STOP ALL. Изпращането на Premium SMS MO към петцифрен номер се заплаща като обичаен SMS според плана на абоната.
 • Злоупотребата с изгодите предлагани в рамките на тарифата или маркетинговите кампании – като под използване освен това разбира
  • (a) изкуствено или автоматично генериране на разговори или съобщения
  • (б) използване на изгоди главно за придобиване на всякакви финансови или други изгоди от клиента, напр. трети страни, превишаващи предоставената изгода и то в ущърб на О2
  • (в) използване на изгоди в размер превишаващ максималното поведение на клиента, за което се счита обем от 10 000 минути разговори или 10 000 SMS/MMS за месец ( броя на единиците се съкращава относително в случай на по-кратко таксуване за определената изгода или на определения пакет отколкото е един месец).
 • O2 има право в случай на използване  да таксува абоната според тарифата на пакета му, в случай че абоната даде задоволително обяснение, че е ставало въпрос за нормално използване на услугите. Злоупотребата е забраненa.
 • Бонусов кредит – кредит който е предоставен в рамките на маркетингови кампании от О2. Валидноста на бонусния кредит е един месец, освен ако не е постановено в маркетинговата кампания по друг начин. Валидноста на бонусния кредит не се продължава с обикновено зареждане на кредит и получаването на бонусния кредит не продължава валидноста на обикновения кредит. Не можете да използвате бонусния кредит за разплащателни трансакциии и за позвъняване на телефони със специална тарифа.
 • В  цената на интернет пакета или тарифата е на разположение основен обем данни за предплатения период, който може в рамките на предплатения период във зависимост от по нататъшното използване от абоната да се навиши автоматично 6 пъти. Провеждането на интернет връзка се счита за определена молба за предлагане на услуга интернет под формата на  увеличение на обема данни. Всеки интернет пакет може да използвате само в рамките на определеното предплатено време. Използването на интернет над рамката на основния пакет се заплаща за единична цена според съответната тарифа на пакета. Автоматичното обновявяне на интернет не се отнася за интернет пакета който се заплаща според определената му цена.
 • Свързване с О2 – тарифа за свързване на абоната с абонатни номера на О2 Мобилни гласови услуги, услуги BLESKmobil и O2 Family.
 • Международни тарифи – използва се при позвъняване на номера от мрежата на О2 на номера с друг код, различен от +420.
 • Специална тарифа – тарифа за изходящи разговори и SMS, които са за всички тарифи еднакви. Не се отнася за свободни единици.
 • Цената за SMS която е указана в рамките на съответния пакет – цена за изхподящ SMS до мобилните мрежи на операторите в границите на Чехия, не се отнася за SMS таксувани за специална цена.
 • Свободни минути/безплатни разговори – безплатни разговори за определени минути или за определено направление и времетраене на разговор, който се смята по време на таксувания период за вътрешни разговори. Не се отнася за разговори с телефони със специална тарифа.
 • Свободни SMS/безплатни SMS – безплатни SMS за определен брой SMS или за определено направление, което се смята по време на таксувания период за изходящи съобщения до всички мобилни мрежи в Чехия.
 • Роуминг – дава възможност да се използват услугите на О2 и в мрежите на чуждестранни оператори с които има О2 роумингови споразумения. Роуминга можете да използвате навсякаде където има сигнал на чуждестранния оператор.
 • Видеоразговори – за връзка се таксува по същия начин както стандартни обаждания за съответното направление.
 • Промяна на условията за цената – в настоящо време се извършва миграция от абонатите на цени, които вече не са в настоящите предложения. Цените на  които мигрират абонатите и техните условия се съобщават със SMS най-малко 31 дни преди промяната.

Преглед на вида връзки и методи за таксуване в ЧР

Специална тарифаЦена според пакета в границите на Чехия

Вид разговори Метод за таксуване
Изходящи разговори Цена според пакета в границите на Чехия
Изходящи Видеоразговори Цена според пакета в границите на Чехия
Изходящи разговори на Цветни номера 3,00 Kč с ДДС
Изходящи разговори до Гласова поща            (960 xxx xxx xxx) Цена според пакета за стационарни номера
Разплащателни транзакции Специална тарифа
Изходящи международни разговори Специална тарифа
Изходящи международни Видеоразговори Специална тарифа
Изходящи разговори към Информационни телефони и Операторски услуги Специална тарифа
Изходящи международни разговори – услуга NettCall *55 Специална тарифа
Интернет и факс връзка Специална тарифа
Изпращане на SMS/MMS от ОpenCall SIM карта Цена според пакета в границите на Чехия
Изпращане на SMS от OpenCall SIM карта на стационарен телефон и чуждестранни номера Цена  4,90 Kč с ДДС
Изпращане на MMS от ОpenCall SIM карта на чуждестранни номера Цена 7,90 Kč с ДДС
SMS от Интернет – платени Цена според пакета в границите на Чехия
Спешни повиквания:

 • 112 – Телефон за спешни повиквания
 • 150 – Пожарна
 • 155 – Спешна помощ
 • 156 – Градска полиция
 • 158 – Национална полиция ЧР
Безплатно
Телефони обществени услуги:

 • 116 000 – Гореща линия за случаи с изчезнали деца
 • 116 111 – Телефон за безопастност на деца и младежи
 • 116 123 – Телефон на доверието
Безплатно
*88; +420778820820 – Телефон OpenCall Безплатно
Номера с код 800

 • Безплатни информационни телефони в Чехия
Безплатно
Телефони с код

 • 972 – Чешки железници
 • 973 – Министерство на отбраната
 • 974 – Министерство на вътрешните работи
 • 95 – Други частни мрежи
Цена за позвъняване извън мрежата на OpenCall
91x xxx

 • разговори на 91x xxx – IP телефония
Цена според пакета за стационарни номера
Цветни номера

 • номера с код 81 , 83 , 843 , 844 , 845 , 846 , 840 , 841 , 847 , 848 и  849
3,00 Kč с ДДС

Еднократни такси и месечни такси за услуги отнасящи се за SIM картата

Услуги Цена с ДДС
Такса за активиране OpenCall предплатени услуги *1 99,-
Идентифициране на злонамерени обаждания ( цена за 1 – 5 номера) 250,-
Резервно копиране на номерата на абоната върху носител на информация 99,-

*1 Таксата за активиране е такса свързана с разходите за активиране на услуги и дистрибуция на SIM картата. Включена е в цената на OpenCall на предплатената карта.

Как да си активирате SIM картата

 • Активирането на Вашата нова SIM карта е много просто – активира се с изходящ платен разговор или SMS. За активирането ще бъдете уведомени с SMS.

Зареждане на кредит

 • Зареждането на кредит се извършва с ваучери на О2 цена 25, 350, 550 и 950 Kč с ДДС.

Валидност на кредита и SIM картата

 • Валидноста на предплатената карта е 12 месеца от последното зареждане. Обикновения кредит, стандартно зареждане, ще бъде приписан на абоната най-късно до 24 ч. от зареждането. Валидноста на кредита ( обикновен и бонус) зависи от стойноста на еднократното зареждане и определя неговата валидност. Валидноста на бонус кредита е независима от валидноста на обикновения кредит.
 • От 1. 1. 2017 няма да бъде възможно да бъде използван началния кредит за транзакции и обаждания на информационни телефони.
 • Най-голямата възможна стойност за бонус и обикновен кредит е 200 000,- Kč.